Sutkus Antanas

sutkus

VIENAS ŽYMIAUSIŲ 20 A. ANTROS PUSĖS LIETUVOS FOTOMENININKŲ, SU KITAIS PADĖJO PAGRINDĄ LIETUVIŲ MENINĖS FOTOGRAFIJOS MOKYKLAI

Gimė 1939 m. birželio 27 d. Kluoniškių km., Kauno r.,


Mokėsi Ežerėlio vidurinėje mokykloje,1958–1964 m. studijavo Vilniaus universitete (rusų kalbą ir žurnalistiką). 1969 m. su kitais įsteigė LSSR fotografijos meno draugiją (vienintelė tokio pobūdžio organizacija SSRS; nuo 1989 Lietuvos fotomenininkų sąjunga), 1969–1974, 1980–1990 ir 1996–2009 m. buvo jos pirmininkas. Surengė daugiau nei 100 individualių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Tarptautinės meninės fotografijos federacijos menininkas fotografas (nuo 1976), nusipelnęs menininkas fotografas (nuo 1994). Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys (nuo 1993).

Svarbesni leidiniai: Vilniaus šiokiadieniai (1965), Šalis ta Lietuva vadinas (1970, abu su R. Rakausku), Tėviškės laukų suvenyras (1970), Senojo Vilniaus fragmentai (1969), Lietuva iš paukščio skrydžio (1981 21983), Neringa (1982 21986, 1994), Daina Lietuvai (1984), Draugystė (1988), Gamtos rojus = Kuršių Nerija (Naturparadies = Kurische Nehrung, su H. Peitschu, 1988), Lietuva = Lithuania (1992), Lietuva (1993), Fotografijos = Photographs (2000), Kasdienybės archyvai. 1959–1993 (2003), Sartre’as ir Beauvoir: Penkios dienos Lietuvoje (Sartre & Beauvoir: Cinq jours en Lituanie 2005), Retrospektyva = Retrospective (2009), Antanas Sutkus. Laisvu žvilgsniu (Antanas Sutkus. Um olhar livre), Tyrumo laikų nostalgija (Nostalgia dos tempos da pureza, abu 2012), Lietuvos planeta (Planet Lithuania 2018), pro memoria (2020), vaikai (children 2021).
Pelnė daugiau kaip 100 apdovanojimų: LSSR valstybinė premija (1985), Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija (1998), Lietuvos nacionalinė premija (2003), E. Salomono premija (2017). Gedimino ordino Karininko kryžius (1997), Lenkijos prezidento Auksinis kryžius (2006). Prancūzijos Menų ir literatūros ordino kavalierius (2015).

Daugiau apie jį: https://www.antanassutkus.com/
Lit. ir nuotr.: https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-sutkus-1/