Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono kapinės - knygnešio Kazimiero Jonaičio kapas

Kauno rajono kapinės - knygnešio Kazimiero Jonaičio kapas

BABTŲ SENIŪNIJA
Babtų kapinės

Babtų kapinėse palaidotas knygnešys Kazimieras Jonaitis (1863-1962 ), gyvenęs Eglynų ar Šašių km. . Ant kapo giminių iniciatyva, pastatytas standartinis paminklas.

K.Jonaitis buvo kaimo kalvis. Bendradarbiavo su knygnešiu Jurgiu „Suvalkiečiu", saugodavo ir slėpdavo jo atneštą lietuvišką spaudą (per metus 2-3 kartus). „Aš nesu knygnešys, aš tik slėpiau lietuviškus raštus, kuriuos man pavesdavo slėpti knygnešys, vadinamasai Jurgis Suvalkietis. Atnešęs raštų iš Suvalkų krašto, toliau nešdavo juos į Panevėžio apylinkę, kame buvo kitas toks, kaip ir aš, jo raštų saugotojas... jos gulėjo pas mane paslėptos po grindimis medinėje dėžėje... Pavojus buvo nemažas. Žinojau, kad jeigu rastų pas mane lietuvišką elementorių ar vogtą arklį, tai už elementorių man tektų nukentėti daugiau... „ / K.Jonaitis

Lit.: Knygnešys, 1864-1904 / redaktorius P. Ruseckas. - 2-asis fotografuot. leid.. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1992. - 2 t.. - Faksimilė leid.: Kaunas : Spaudos fondas, 1926-1928.