Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono paminklai - Suoleliai 1919-1920 m. savanoriams Garliavoje

Kauno rajono paminklai - Suoleliai 1919-1920 m. savanoriams Garliavoje

fffgfffgfgg

savan 

GARLIAVOS SENIŪNIJA
Garliava,Vytauto g. 144 ir Vytauto g. 58A

2015 m. Garliavoje atidengti ir pašventinti du paminkliniai suoleliai šio krašto nepriklausomybės kovų Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams atminti.

Garliavos Vyties Kryžiaus kavalieriai (Vytauto g. 144):
Antanas Šidiškis, Juozas Širvaitis, Andrius Tamulevičius, Antanas Veiveris, Jonas Vizgaitis, Vincas Benešiūnas, Jurgis Bubnys, Antanas Gaidelis, Antanas Jakštas, Stasys Kerušauskas, Baltrus Laurinaitis, Stasys Milčius, Vincas Riauba, Alfonsas Sinkevičius, Juozas Ulevičius.

Garliavos Vyties Kryžiaus kavalieriai (Vytauto g. 58A):
Jurgis Aleksandravičius, Juozas Bartkevičius, Ona Čebelytė - Jankauskienė, Viktoras Danielius, Povilas Karklius, Andrius Kazlauskas, Baltrus Martišius, Juozas Medelinskas, Juozas Mieldažys, Matas Mikalajūnas, Jonas Muškietas, Juozas Pampalas, Juozas Povilaitis, Juozas Pranckevičius, Povilas Reventas, Antanas Sabas, Juozas Savickas.

1919-1920 m. pakaunės savanorių vardai įamžinti netradicinės formos paminklais – pusiau atversta istorijos knyga. Idėjos autoriai architektė Violeta Beigienė ir skulptorius Danielius Sodeika įsitikinę, kad tokie paminklai tinka puoselėti istorinę atmintį. „Knygai suteiktos formos, proporcijos ir dydžiai artimi įprastam suoleliui. Prisėdę ant jo, mintimis nusikelsime į istorinius Lietuvos laisvės kovų laikus", – sumanymą aiškino architektė. Paminklą supa pasagos forma pasodinti raudoni žemaūgiai krūmai. Želdinių spalva ir forma, taip pat turi simbolinę prasmę.
Šiam atminties ženklui istorijos knyga su išrašytais pakaunės krašto karžygių vardais pasirinkta neatsitiktinai. Tai yra žurnalisto Viliaus Kavaliausko knygos „Pakaunės krašto karžygiai" tąsa.

Istorinių šaltinių duomenimis, į besikuriančią Lietuvos kariuomenę 1919 m. išėjo šimtai Garliavos, Babtų, Čekiškės, Raudondvario, Vandžiogalos, Lapių, Vilkijos, Zapyškio vyrų. V.Kavaliauskas savo knygoje suskaičiavo: net 96 vyrai ir moterys iš pakaunės krašto arba atgulę į jo žemę yra pelnę Vyties Kryžius. Dar gausesnė Kauno krašto savanorių armija – „Versmės" leidyklos duomenimis, joje mažiausiai 645 pavardės.

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/