Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono kapinės - Pirmojo pasaulinio karo kapinės Ramučiuose

Kauno rajono kapinės - Pirmojo pasaulinio karo kapinės Ramučiuose

ramuč

KARMĖLAVOS SENIŪNIJA
Ramučių km., Parko g.

Po Rusijos – Vokietijos kariuomenės mūšių, Ramučių km. ( buv. Davalgonių km.) palaidota 60 – 70 žuvusių Rusijos kariuomenės 124– osios pėstininkų divizijos 495-ojo Kauno pėstininkų pulko karių, kilusių iš dabartinės Vakarų Lietuvos teritorijos, taip pat 34 žuvę Vokietijos kariai. Tarp palaidotųjų – ir mūšio dėl Kauno tvirtovės aukos. Pagrindinis akcentas – išlikęs originalus betoninis trijų kryžių stogastulpis su užrašu „1915 m.", kuris buvo pastatytas dar 1920 m. Centrinis kryžius yra stačiatikių, dešinėje – liuteronų, kairėje, spėjama, – totorių (anksčiau ant jo yra buvęs pavaizduotas pusmėnulis). Tai rodo, kad šioje vietoje palaidoti skirtingų valstybių, tautybių ir religijų kariai.
2017 m. kapinaitės įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.


Daugiau: https://lt.wikipedia.org/wiki/Pirmojo_pasaulinio_karo_kapin%C4%97s_Ramu%C4%8Diuose

Lit.:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pirmojo_pasaulinio_karo_kapin%C4%97s_Ramu%C4%8Diuose
https://kvr.kpd.lt

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/