Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono kapinės - Kazio Puidos kapas

Kauno rajono kapinės - Kazio Puidos kapas

  12123 

BABTŲ SENIŪNIJA
Panevėžiuko kapinės

Kazys Puida (daugiau apie jį:https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Puida) palaidotas 1945 m. Panevėžiuko kapinėse. 1989 m. kunigo Ričardo Mikutavičiaus iniciatyva ant rašytojo Kazio Puidos kapo (tikslią palaidojimo vietą nustatė kraštotyrininkas L. Juozonis) pastatytas ąžuolinis koplytstulpis su skardiniu stogeliu. Po stogeliu pritvirtinta koplytėlė, papuošta ažūrine ornamentika. Ant koplytstulpio užrašytas sakinys iš žymiausio jo romano „Magnus Dux“: „Viskas praeina, viskas grįžta, niekas išgyventa nepradingsta“. Autorius – tautodailininkas V. Žilinskas. Rašytojo, vertėjo Kazio Puidos kapas 1993 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/