Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono sodybos ir vilos - Rašytojo K. A. Puidos namas

Kauno rajono sodybos ir vilos - Rašytojo K. A. Puidos namas

Puidinės dvaro gyvenamasis pastatas

BABTŲ SENIŪNIJA
Nausėdų km.


“Puidos kūrybinė energija trykšte tryška į visas puses. (tarpas) Deginantis troškimas – rašyti ir rašyti…Valingas užsispyrimas dirbti diena dienon, be jokio bohemiško atsipalaidavimo iškrovų.”/ O Pleirytė – Puidienė (žmona)

Nausėdų kaime, Babtų seniūnijoje dar tebestovi miestietiškas dviejų aukštų mūrinis namas su dviem balkonais ir veranda, kuriame 1938–1945 metais gyveno rašytojas Kazys Aleksandras Puida su antrąja žmona teisininke Stefanija Girdvainyte. Kieme išlikę ir kiti statiniai: medinis namas darbininkų šeimoms, dideli ūkiniai pastatai. 1939-aisiais vienkiemiui priklausė ir 23 ha žemės. Rašytojas norėjo įkurti šiuolaikišką ūkį. Dabartinis savininkas, ūkininkas A. Rinkevičius, sodybą nupirko iš Kazio ir Stefanijos Puidų sūnaus Gedimino, kuris čia praleido ankstyvosios vaikystės dienas. Namas, vietinių vadinamas Puidyne (Puidos dvaru), 1993 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Daugiau apie jįhttp://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-001:J.04~2005~1367151737301/DS.002.0.01.ARTIC

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Puida

Lit.: Magnus Dux : istorinis romanas / Puida Kazys. - 2-as leid.. - Vilnius : Mintis, 1989. - 1 t. : iliustr. T. 1 : Puida, Kazys. Krėva / Puida Kazys. - Vilnius : Mintis, 1989. - 284, [1] p. : iliustr.
Paminėjo rašytoją (K. Puidos gimimo metinių paminėjimas) / Viltė Stankutė. - Iliusr. - Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2003 kovo 22, p. 4.
Babtų kraštotyros muziejaus renginys skirtas rašytojo 120-osioms gimimo metinės pažymėti.

Nuotr.: Alinos Ovčiarovienės