Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Senkapiai - Masteikių kapinynas

Kauno rajono Senkapiai - Masteikių kapinynas

 Masteikių kapinynas

LAPIŲ SENIŪNIJA
Masteikių kaimas

Kapinyne rasta žmonių bei žirgų kapai. Dalis kapų sunaikinta. 1992 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search