Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono sodybos ir vilos - Kompozitoriaus Jono Naujalio sodybos vieta

Kauno rajono sodybos ir vilos - Kompozitoriaus Jono Naujalio sodybos vieta

 6

RAUDONDVARIS
Valančiaus g.24

Tikrasai gyvas muzikos judėjimas Lietuvoje prasideda nuo Naujalio....“/St.Šimkus“

Raudondvaris – kompozitoriaus, vargonininko, pedagogo, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo Juozo Naujalio (1869 – 1934) gimtinė. Pirmas paminklas Raudondvaryje Juozui Naujaliui atminti, pastatytas 1969 m. buvusios gimtosios sodybos vietoje. Paminklas trikampio formos, 2,45 m aukščio. Fasadinėje pusėje iškaltas užrašas: ,,Juozo Naujalio gimtinė“, pietinėje - data ,,1869-1934‘‘, šiaurinėje - ,,Lietuva brangi“ gaidos motyvas. Autorius architektas V. Gabriūnas.
1994 m., minint Lietuvos muzikos patriarcho 125-ąsias gimimo metines, Raudondvaryje atidengtas skulptoriaus L. Žuklio ir architekto G.Baravyko sukurtas trijų metrų aukščio monumentas.
1994-1995 m. Raudondvario dvaro sodyboje atidaryta J. Naujalio ekspozicija, 2002 m. įkurtas
J. Naujalio memorialinis muziejus (daugiau apie jį: https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/krastotyros-knygos/34-straipsniai/1314.) Kaip meninis akcentas muziejui - 1989 m. Raudondvario pilies parke pastatyta skulptūra iš granito „Vaidila su varpu“. Skulptūra laimėjo antrąją vietą konkurse J. Naujalio paminklui sukurti. Autorius skulptorius L. Strioga.
J. Naujalis – profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkas, savo veikla bei kūryba pelnęs lietuvių muzikos patriarcho vardą. Jo kūrybinį palikimą sudaro apie 200 įvairaus žanro kūrinių: giesmės, dainos chorams simfoninė poema „Ruduo” (apie 1930 m.), pjesė „Svajonė” (1921 m.), trio, preliudai, fugos, kantatos ir kt.
Be muzikinės veiklos J.Naujalis užsiėmė ir lietuviškos spaudos platinimu. Dirbdamas vargonininku Vabalninke (Biržų raj.), eidavo po kaimus užrašinėdamas tautosaką. Kartu nešdavosi lietuviškos spaudos ir ją platino.

Daugiau apie jį: https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Naujalis

Lit.: Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius : Diemedis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 670, [1] p. : iliustr.

Nepamiršo J.Naujalio / Antanas Vaičius. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – 2009, kovo 21, p. 4.

http://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/naujalis/

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/