Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono sodybos ir vilos - Knygnešio Petro Varkalos namas

Kauno rajono sodybos ir vilos - Knygnešio Petro Varkalos namas

20170611 18462220170611 184704 

ROKŲ SENIŪNIJA
Girininkų km.

Knygnešiui Petrui Varkalai (1872 – 1941) atminti, gimtosios sodybos vietoje (pastatas išlikęs) Girininkų kaime, Rokų seniūnijoje, 1991 m. pastatytas stogastulpis. Autorius – Viktoras Žilinskas. Centrinė gatvė pavadinta P. Varkalos vardu.
P. Varkala apie 1894-1899 m. tarnavo caro kariuomenėje, kur užmezgė ryšius su lietuvių organizacijomis. Gavęs lietuviškos spaudos jau kariuomenėje dalinosi ja su lietuvių kareiviais. Grįžęs į Lietuvą pasišventė knygnešystei. Savo aplinkoje susirado bendraminčių, užmezgė ryšius su Tilžės lietuvininkais-veikėjais. Bendradarbiavo su knygnešiais A.Garmumi, J.Girniumi, J. Gabriu-Paršaičiu, J.Čėsna, J.Marčiulioniu, V. Bielskumi, K. Aglinsku. Prie knygnešystės prisidėjo ir kiti penki jo broliai.

Daugiau apie jį: http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/petras_varkala.html

Lit.: Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė ; Pasaulio lietuvių centras. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.

Nuotr.: Virginijos Tamašauskienės