Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai ŽINOMI NEIŠLIKĘ DVARAI

ŽINOMI NEIŠLIKĘ DVARAI

 

ALŠĖNŲ DVARAS. Duomenys neišlikę.(Alšėnų seniūnija)

ANTAGYNĖS DVARAS. 1940 m. dvarui priklausė 109 ha žemės. Paskutinis savininkas - H. Michelkevičius. (Babtų seniūnija)

AGNOPOLIO DVARAS. Gyvavo iki 1925 m. Savininkas - S. Balsevičius. (Domeikavos seniūnija)

ANTONIŠKIŲ DVARAS. Minimas XIX a. pabaigoje. Savininkas - gubernijos sekretorius G. Kunkevičius. 1931 m. pusę dvaro nupirko M. Vanžodas. Tarybiniais laikais dvaras nuniokotas. (Vandžiogalos seniūnija)

ARMONIŠKIŲ DVARAS. Sudegė Pirmojo pasaulinio karo metu. Duomenys neišlikę. (Rokų seniūnija)

BUKOLAINIŲ DVARAS. 1940 m. dvarui priklausė 59 ha žemės, paskutinė savininkė – K. Milvidienė. (Babtų seniūnija)

BRŪŽĖS DVARAS. Duomenys neišlikę. (Batniavos seniūnija)

BUTVILONIŲ DVARAS. Duomenys neišlikę. (Vilkijos apylinkių seniūnija)

ČARNUOLĖS PALIVARKAS. Valdė V.Vaišvila. (Domeikavos seniūnija)

ČEKIŠKĖS DVARAS (1,5 km. į rytus nuo mietelio). Minimas nuo XV a. Duomenys neišlikę. (Čekiškės seniūnija)

JAGMINIŠKIŲ DVARAS. Duomenys neišlikę. (Vilkijos apylinkių seniūnija)

JUODGIRĖS DVARAS. Sudegė Pirmojo pasaulinio karo metu. Duomenys neišlikę. (Rokų seniūnija)

JUODVARIO DVARAS. Sudegė Pirmojo pasaulinio karo metu. Duomenys neišlikę. (Rokų seniūnija)

JUOZAPAVOS DVARAS. Gyvavo iki 1922 m. Savininkas – J. Godlevskis. Duomenys neišlikę (Garliavos apylinkių seniūnija)

„V. Lieponio liudijimu, tai buvo turtingas, bet labai žiaurus žmogus. Juozapavo dvare įsakęs savo žmonėms iškasti didelius prūdus. Urėdai suvarę visus aplinkinių dvarų baudžiauninkus. Per pusmetį iškasė du puikius, didelius prūdus. Bet tas atsiekta dideliausiais žmonių vargais, kančiomis ir net ne vienas dėl tų prūdų gyvybės nustojo. „ I.Stepukonienė

JUŠKEVIČIŲ DVARAS. Duomenys neišlikę. (Vandžiogalos seniūnija)

DAFTARTŲ DVARAS. Duomenys neišlikę. (Ringaudų seniūnija)

DAVALGONIŲ DVARAS. Žinomas nuo XVI a. 1567 m. Lietuvos Metrikoje minimi dvaro valdytojai šlėktos Davalgos (Dawalgowicze). 1927 m. Lietuvos Vyriausybė dvarą padovanojo pirmajam Lietuvos kariuomenės vadui generolui S. Žukauskui. Dažnas svečias generolo dvare buvo prezidentas A. Smetona su žmona. Čia lankydavosi Vyriausybės ministrai, kariuomenės vadovybės bei užsienio ambasadų atstovai. Tarybiniais laikais čia buvo kolūkio kontora. (Karmėlavos seniūnija)

DOMEIKAVOS DVARAS. Minimas nuo 1888 m. Gyvavo iki 1929 m. Savininkas - G. Martusevičius. (Domeikavos seniūnija)

DVARELIŠKIŲ DVARAS. Dvarui priklausė daug žemės, apie 600 margų miško, buvo dideli mūriniai pastatai, degtinės bravoras. Ilgą laiką dvaras priklausė dvarponiams Horoševičiams, kuriuos vietiniai gyventojai vadino Jaruševičiais. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą dvarą įsigijo baltagvardiečių generolas Vrangelis, vėliau - Šližiai. (Taurakiemio seniūnija)

JANOGRODO DVARAS. 1940 m. dvarui priklausė175 ha žemės. Paskutinis savininkas - V. Vyšniauskas. (Babtų seniūnija)

JUODONIŲ DVARAS. 1940 m. dvarui priklausė 174 ha žemės. Paskutinė savininkė - R.Vankovičaitė-Barkauskienė. (Babtų seniūnija)

KARMĖLAVOS DVARAS. Minimas nuo XVI a. pradžios. 1505 m. D.L.K. Aleksandras dvarą už paskolą užstatė Kauno vietininkui Vaitiekui Jonaičiui. 1527 m. Žygimantas Kęstutaitis pavedė Karmėlavą Slucko kunigaikščiui Jurgiui. 1538 m. Karmėlavos dvarą valdė LDK raštininkas Mykolas Lietuvis. 1949 m. dvaras atiteko Žygimanto Augusto žmonai Barborai Radvilaitei. Vėliau dvarą valdė didikai Oginskiai, Končiai, Siručiai. (Karmėlavos seniūnija)

KARKIŠKIŲ (MIRINIŠKIŲ) DVARAS. Pastatytas XIX a. pabaigoje. Išlikęs ūkinis pastatas. Duomenys neišlikę. (Ringaudų seniūnija)

KUČINSKŲ DVARAS. Dvaras pastatytas Vaitapolės dvaro žemėje. Šiuo metu - privati valda. Duomenys neišlikę. (Garliavos apylinkių seniūnija)

KVESŲ DVARAS. Duomenys neišlikę. (Batniavos seniūnija)

LAZDYNĖS DVARAS. Gyvavo iki 1940 m. Dvarui priklausė 80 ha žemės. Paskutinis savininkas - P. Baškis. (Babtų seniūnija)

MIKUCKIO DVARAS. Duomenys neišlikę. (Čekiškės seniūnija)

MILOŠŲ (UŽUMIŠKIŲ) DVARAS. Duomenys neišlikę. (Vandžiogalos seniūnija)

MUNIŠKIŲ DVARAS. Minimas nuo 1744 m. XIX a. antroje pusėje dvaras priklausė dvarininkams Zaleskiam, M. Prozorui, Bradauskams. Tarybiniais laikais įkurtas grūdų sandėlis. (Babtų seniūnija)

MANGARDIŠKIŲ DVARAS. Sudegė Pirmojo pasaulinio karo metu. Duomenys neišlikę. (Rokų seniūnija)

PABALIŲ DVARAS. Duomenys neišlikę. (Vilkijos apylinkių seniūnija)

PAGIRMUONIO DVARAS. Sudegė Pirmojo pasaulinio karo metu. Duomenys neišlikę. (Rokų seniūnija)

PAGYNĖS DVARAS. Istoriniuose šaltiniuose minimas 1744 m., XVIII-XIX a. priklausė Svolkieniams.(Babtų seniūnija)

PALASDUONIO DVARAS. Pirmas valdytojas – L.Teišerskis. Vėliau dvaras atiteko jo įdukrai V. Teišerskytei - Pancernienei. Yra išlikusi 1912 m. dvaro ūkio knyga lenkų kalba, kaštonų alėja. Dabatinis savininkas V. Pancerna. (Vilkijos apylinkių seniūnija)

PAMAIŠUPIO DVARAS. Sudegė Pirmojo pasaulinio karo metu. Duomenys neišlikę. (Rokų seniūnija)

PASTREBĖS DVARAS. Paskutinis savininkas – J. Meškauskas. Duomenys neišlikę. (Babtų seniūnija)