Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono paminklai - Partizanams Papiškės kaime (Drapakampio miškas)

Kauno rajono paminklai - Partizanams Papiškės kaime (Drapakampio miškas)

 PAP4

pap1

paP2

PAP3

Partizanų žeminė (slėptuvė)

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
Papiškės km., Drapakampio miškas

2013 m. Drapakampio miške jau antrą kartą ( pirmą karta – 2001 m.) atstatyta partizanų žeminė, skirta įamžinti 1945 m. kautynėse su NKVD žuvusiems partizanams – Zigmui Balsiui ir Jurgiui Čeičiui. Ši Tauro apygardos partizanų slėptuvė taip atrodė ir prieš 60 metų – ji atkurta identiškai. Žeminės atstatymo iniciatoriai – Ežerėlio girininkijos girininko pavaduotojas Vytas Sinkevičius, Ežerėlio seniūnas, Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 9– osios Kauno rajono kuopos vadas Gedvydas Celiešius.
Dar sovietmečiu žuvusiųjų atminimui prie žeminės Vytautas Balsys (Zigmo Balsio sūnus) pastatė metalinį, 1,5 m. aukščio kryžių. Prie kryžiaus lenta su užrašu: „ČIA 1944-1945 m. ŽIEMOJO J.MISEVIČIAUS PARTIZANŲ BŪRYS. ČIA 1945. 06. 24 ŽUVO ZIGMAS BALSYS, 49 m., JURGIS „ARAS", 24 m. GARBĖ JUMS, DIDVYRIAI". Kryžiaus autorius bei pagaminimo laikas – nežinomas, bet manoma, kad jis pagamintas apie 1945 m.
2013 m. ši Lietuvos partizanų stovyklos vieta įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Daugiau:
http://zapyskioseniunija.lt/atstatyta-partizanu-zemine/
http://miskininkas.eu/miskininkas-puoseleja-misko-broliu-atminima/

Lit.:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/
http://www.myliukauna.lt/lt/naujienos/priekaunis/drapakampio-miske-bus-pasventinta-partizanu-slaptaviete