Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono paminklai - Profesoriui Pranui Dovydaičiui

Kauno rajono paminklai - Profesoriui Pranui Dovydaičiui

Jis įžvelgė visas tas nuostabias galimybes, kurias jam siūlė tik beribiai horizontai. Jis kibo ir į tokį darbą, į kurį baltarankiai bei saldžialiežuviai nei pažvelgti nenorėjo.“/ dr. Aldona Vasiliauskienė

Pranas Dovydaitis - Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras pirmininkas (vieną 1919 m. mėn.), teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos ateitininkų sąjungos vadovas, enciklopedistas, apie 40 periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas. Taip pat parašė nemažai mokslinių straipsnių religijos filosofijos, bažnyčios istorijos, kultūros istorijos, gamtos istorijos ir filosofijos, pedagogikos ir kt. klausimais. Prano Dovydaičio darbų reikšmė tarpukario Lietuvos mokslui gretinama su Michailo Lomonosovo veikla Rusijoje.
„....aš ieškau ir randu malonumo padaryti bent kiek žmonėms gera, padirbėt Aukščiausiąjai Tiesai, Gėriui ir Grožiui.“/ P.Dovydaitis
1935 m. Lietuvos valstybė Praną Dovydaitį, kaip ir kitus Vasario 16-osios akto signatarus, apdovanojo žeme. Iš parceliuojamo Prienų dvaro Paprienių kaime, Čekiškės seniūnijoje, jis gavo 20 ha žemės sklypą ir 1938 m. pradėjo čia ūkininkauti. Išėjęs į pensiją planavo iš Kauno į Prienų kaimą parsivežti savo biblioteką, toliau dirbti mokslinį darbą, tvarkyti raštus. Jo planams sutrukdė tarybinė okupacija. 1941 m. birželio 14 d. rytą su šeima suimtas ir ištremtas į Ukrainą. Pokario metais nebaigtas statyti Dovydaičio medinis namas buvo pervežtas prie tuometės Čekiškės vidurinės mokyklos, jame buvo įrengtos klasės. Daugiau apie jį: https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Dovydaitis

kkjkjkjjllk

Buvusios sodybos vietoje Prienų kaime, Čekiškės seniūnijoje,  2002 m. pastatytas paminklinis akmuo su įrašu: „Šioje sodyboje 1935–1941 m. gyveno Nepriklausomybės Akto signataras, profesorius Pranas Dovydaitis. 1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Sibirą“.

6


Kitas paminklas Čekiškėje P. Dovydaičiui atminti – 1996 m., minint jo 110-ąsias gimimo metines, Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje pastatytas paminklinis kryžius. Kryžiuje įrašas: „Paminklas Nepriklausomybės Akto signatarui, Ministrui pirmininkui (1919 m.), filosofui, teisininkui, žurnalų redaktoriui, profesoriui Pranui Dovydaičiui (1886–1942)". Autorius – tautodailininkas A. Fokas. 2002 m. gegužės 2 d. Kauno rajono Čekiškės vidurinei mokyklai suteiktas P. Dovydaičio vardas.

10

2017 m. rugsėjo 1d. Kauno rajono savivaldybės pastangomis Čekiškėje priešais gimnaziją, atidengtas paminklas Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarui, Ministrui pirmininkui Pranui Dovydaičiui (1886-1942). Aut. skulptorius S.Žirgulis.
1975 m. J.Girnius Čikagoje išleido monografiją „Pranas Dovydaitis“, 2001 m. Aldona Vasiliauskienė – monografiją „Akmenuotas patrioto kelias“.

Lit.:
Čekiškė/Antanas Vaičius; Kraštotyros draugijos kauno rajono skyrius.- kaunas: Kalendorius, 2012.- P. 226-243.
http://angelorum.lt/xxa-tikejimo-liudytojai/pranas-dovydaitis-pasaulietis-filosofijos-daktaras-vdu-profesorius- visuomenes-veikejas-1886-1942/
http://www.yrasalis.lt/naujienos/lietuva-atkure-vyrai-4-pranas-dovydaitis/

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/