Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono kapai - knygnešių-daraktorių kapai

Kauno rajono kapai - knygnešių-daraktorių kapai

 2

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija, Bažnyčios Mažoji g. 5

Knygnešių kapai Vilkijos miesto senosiose kapinėse, kuriuose palaidotos: knygnešė Regina Liutkutė-Asanavičienė (1842-1941) (memorialinėje lentoje nurodyta kita gimimo data: "1852"), knygnešė, daraktorė Uršulė Murauskaitė (1850-1934), knygrišė, knygnešė, daraktorė Elžbieta Palubenskaitė (1860-1938) ir knygnešė, daraktorė Marijona Palubenskaitė (1855-1945), spaudos draudimo metais platinusios lietuvišką švietėjišką ir religinę literatūrą Vilkijoje ir jos apylinkėse, mokiusios vaikus skaityti, rašyti, tikėjimo tiesų.
1994 m. įrašytas į Lietuvos Kultūros vertybių registrą.

Lit.:
http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/