Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono sodybos ir vilos - Prano Dovydaičio

Kauno rajono sodybos ir vilos - Prano Dovydaičio

 Paminklas P.Dovydaiciui.

ČEKIŠKĖS SENIŪNIJA
Prienų kaimas

P. Dovydaičiui - Nepriklausomybės akto signatarui, Ministrui pirmininkui (1919), profesoriui 2002 m. Prienų kaime, buvusioje jo sodybos vietoje, kurioje jis gyveno 1935–1941 m., atidengtas paminklinis akmuo su įrašu: „Šioje sodyboje 1935–1941 m. gyveno Nepriklausomybės Akto signataras, profesorius Pranas Dovydaitis.
„Jis įžvelgė visas tas nuostabias galimybes, kurias jam siūlė tik beribiai horizontai. Jis kibo ir į tokį darbą, į kurį baltarankiai bei saldžialiežuviai nei pažvelgti nenorėjo.“/ dr. Aldona Vasiliauskienė
1935 m. Lietuvos valstybė Praną Dovydaitį, kaip ir kitus Vasario 16-osios akto signatarus, apdovanojo žeme. Iš parceliuojamo Prienų dvaro Paprienių kaime, Čekiškės seniūnijoje, jis gavo 20 ha žemės sklypą ir 1938 m. pradėjo čia ūkininkauti. Išėjęs į pensiją planavo iš Kauno į Prienų kaimą parsivežti savo biblioteką, toliau dirbti mokslinį darbą, tvarkyti raštus. Jo planams sutrukdė tarybinė okupacija. 1941 m. birželio 14 d. rytą su šeima suimtas ir ištremtas į Ukrainą. Pokario metais nebaigtas statyti Dovydaičio medinis namas buvo pervežtas prie tuometės Čekiškės vidurinės mokyklos, jame buvo įrengtos klasės.
Buvusios sodybos vietoje 2002 m. pastatytas paminklinis akmuo su įrašu: „Šioje sodyboje 1935–1941 m. gyveno Nepriklausomybės Akto signataras, profesorius Pranas Dovydaitis. 1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Sibirą“. Kitas paminklas Čekiškėje P. Dovydaičiui atminti – 1996 m., minint jo 110-ąsias gimimo metines, Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje pastatytas paminklinis kryžius. Kryžiuje įrašas: „Paminklas Nepriklausomybės Akto signatarui, Ministrui pirmininkui (1919 m.), filosofui, teisininkui, žurnalų redaktoriui, profesoriui Pranui Dovydaičiui (1886–1942)". Autorius – tautodailininkas A. Fokas. 2002 m. gegužės 2 d. Kauno rajono Čekiškės vidurinei mokyklai suteiktas P. Dovydaičio vardas.

Daugiau: https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Dovydaitis
Nuotr. Alinos Ovčiarovienės