Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono sodybos ir vilos - Botaniko Liudo Vailionio namas

Kauno rajono sodybos ir vilos - Botaniko Liudo Vailionio namas

 L. Vailionio L.Vailioniui lentos atidengimas 1996 m.

AKADEMIJA
Varžupio g. 7

Šioje sodyboje 1923 – 1939 m. su pertraukomis gyveno ir dirbo botanikas prof. Liudas Vailionis (1886 m. Mizarų k. – 1939 m. Kaune). Baigęs Leipalingio valsčiaus pradžios mokyklą, 1899 – 1905 m. mokėsi Lenkijoje Lodzės gimnazijoje, nuo 1905 m. Krokuvos Šv. Onos gimnazijoje. 1906 – 1911 m. studijavo Krokuvos u-te iš pradžių filosofiją, vėliau gamtos mokslus. Ten nuo 1911 m. dirbo Augalų anatomijos ir fiziologijos laboratorijose. 1913 m. kaip prof. K. Rogoiskio asistentas dirbo augalų selekcijos srityje. Studijuodamas priklausė lietuvių studentų draugijai „Parama“. Prieš I-ąjį Pasaulinį karą ir karo metu dirbo Polocko gub., Augalų tyrimo stotyje, nuo 1916 m. mokytojavo Kamenios miesto gimnazijoje Radomo gub.
1919 m. grįžęs į Lietuvą, mokytojavo Saulės mokytojų seminarijoje, dirbo prof. T. Ivanausko 1919 m. įkurtoje Gamtos tyrimo stotyje. 1920 m. buvo vienas Aukštųjų kursų Kaune organizatorių. 1921 – 1922 m. Aukštųjų kursų lektorius. L. Vailionis tapo botanikų mokyklos pradininku Lietuvoje. 1922 m. perorganizavus juos į Lietuvos u-tetą (nuo 1930 m. VDU), buvo paskirtas pirmuoju botanikos docentu, ėmė organizuoti bei vadovauti augalų anatomijos bei fiziologijos darbui Lietuvoje. Nuo 1938 m. profesorius.
Nuo 1919 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos Šaulių są-goje. 1924 – 1925 m. ir 1934 – 1935 m. buvo jos pirmininkas. 1924 – 1925 m. ir 1927 m. buvo „Trimito“ žurnalo redaktorius. L. Vailionis buvo Lietuvai pažinti draugijos (įsteigtos 1927 m.) narys; vienas iš Lietuvai pagrąžinti draugijos (įsteigtos 1921 m.), Lietuvos gamtininkų draugijos (veikusios nuo 1931 m.) steigėjų ir jų narys, taip pat Tabako augintojų draugijos steigėjas ir valdybos narys; vienas iš Lietuvių – ukrainiečių, Lietuvių – gudų draugijų steigėjų ir šių draugijų valdybos narys; Lietuvių – ukrainiečių draugijos pirmininkas. Prof. buvo Prancūzijos, Vokietijos botanikų, Amerikos fiziologijos draugijos narys.        Vienas iš Kauno Botanikos sodo steigėjų. L. Vailionis vadovavo Botanikos žodyno komisijai ir 1938 m. savo lėšomis išleido jos paruoštą Lietuvišką botanikos žodyną I d. (red. J. Dagys). Tyrinėjo Lietuvos beržus. Į pasaulio mokslo istoriją įėjo tyrinėdamas dumblius, paskelbė naują jų rūšį (Phialediscus gracilic). Sodyboje esančius beržus sodino prof. L. Vailionis. Sodybą puoselėja ir tėvo atminimą saugo dukra D. Vailionytė-Narkevičienė. Gyvenamąjį namą ženklina ąžuolinė paminklinė lenta. 1993 m. sodyba registruota Lietuvos kultūros vertybių registre. 

Lit. ir nuotr.: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.: Memorialinės lentos atidengimas 1996 m. V.Senvaičio asmeninė nuotrauka