Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono sodybos ir vilos - Knygnešio Kipro Bielinio namas

Kauno rajono sodybos ir vilos - Knygnešio Kipro Bielinio namas

 12522

56522

KARMĖLAVOS SENIŪNIJA
Biruliškių km.

Kipro Bielinio ( 1883-1965) - žymaus knygnešio Jurgio Bielinio sūnaus, visuomenės veikėjo, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatoriaus ir platintojo atminimui, Biruliškių km. (Karmėlavos sen.) prie namo, kuriame jis gyveno 1938-1944 m., 1992 m. atidengta ąžuolinė atminimo lenta su bareljefu (40x100 cm.). Autorius tautodailininkas L. Juozonis.
Lietuvišką spaudą platinti pradėjo 1897-1898 m. Rygoje tarp moksleivių ir darbininkų. Bendradarbiavo su tėvu Jurgiu Bieliniu - įrišdavo jo atvežtas knygas. 1902 m. įsitraukė į LSDP veiklą, ėmė organizuoti Rygos lietuvių socialdemok¬ratų kuopelę ir bendradarbiauti M. Lietuvoje leidžiamame „Darbininkų Balse“. Organizavo laikraščių ir kitos spaudos gabenimą į Lietuvą ir jų platinimą. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, suorganiza¬vo apie 30 mitingų.. Buvo Steigiamojo Seimo atstovas (1920), priklausė LSDP frakcijai ir kt. K.Bielinis parašė atsiminimų knygas : „Dienojant“ (1958), „Penktieji metai“ (1959), „Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusija“ (1963 m.), „Gana to jungo“ (1971) ir kt.

Daugiau apie jį: http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/kipras_bielinis.html

Lit.: Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius : Diemedis, 2004.
http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/kipras_bielinis.html

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/