Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono draustiniai, miškai, parkai - Nevėžio kraštovaizdžio draustinis

Kauno rajono draustiniai, miškai, parkai - Nevėžio kraštovaizdžio draustinis

Nemuno ir Nevėžio santaka Nuotr. iš www.vikipedia.lt

NEVĖŽIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS – saugoma teritorija Kauno rajone Raudondvario ir Užliedžių seniūnijose bei Kauno mieste. Draustinis įkurtas 1988 m., apima 1118 hektarų, iš kurių 540 ha - miškai. Istorikai pasakoja, kad draustinyje esančioje Nemuno ir Nevėžio santakoje buvo Virgalės ("Wyrgalle") sala, kurioje, kryžiuočiams 1362 m. sugriovus Kauno pilį, buvo pastatyta nauja pilis ir pavadinta Naujuoju Kaunu. Galbūt kažkur netoliese iki Lietuvos krikšto buvo vaidilučių saugoma Ramovė.
Draustinyje saugomas raiškus erozinio senlėsnio tipo Nevėžio upės kraštovaizdis, retųjų augalų bendrijos, stepinės stačiųjų dirsių pievos ir kt. Čia auga reti orchidinių šeimos augalai, pieviniai šalavijai, melsvieji gencionai, ir kt. Nevėžio ir jo intakų pakrantėse veši natūralūs lapuočių medynai, turtingi savo gyvūnų ir augalų pasauliu. Aptinkama ornitologinė vertybė, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą - griežlė. Draustinis priskirtas "Natura 2000" ekologinio tinklo svarbioms paukščių apsaugos teritorijoms (PAST).
Teritorijoje yra Bajoriškės, Upaitės, Sausinės, Rago upelių slėnių atkarpos, Nemuno - Nevėžio santaka, Bivylių senkapiai, Bernatonių piliakalnis (daugiau: http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=161). Taip pat draustinio teritorijoje išlikę 1931 m. pastatyto ir 1941 m. sugriauto Vinco Stašelio vardo tilto fragmentai: apie 11 metrų virš vandens lygio iškilusios betoninės atramos abejose upės pusėse ir pylimas (daugiau: https://lt.wikipedia.org/wiki/Raudondvario_tiltas).
2009 m. Nevėžio upės dešiniajame krante, plėtojant turistinę trasą Nemunu, ties Raudondvario pilies architektūriniu ansambliu įrengta prieplauka.

Lit.:http://raudondvaris.lt/turizmas-raudondvaryje

Nuotr.https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEio_kra%C5%A1tovaizd%C5%BEio_draustinis