Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono koplyčios - Zapyškio koplyčia

Kauno rajono koplyčios - Zapyškio koplyčia

Zapyškio koplyčia

ZAPYŠKIS, Vytauto g.

Zapyškio senųjų kapinių koplyčia stovi senosiose kapinėse prie pagrindinės Vytauto g.
Teritorija Priklauso Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijai.
Pastatas vienaaukštis, su pastoge, sumūrytas iš molio plytų. Viduje įrengta medinė sijinė perdanga, fasadai nutinkuoti. Viduje įrengtas altorius. Stogo rytų pusėje koplytėlė su varpu ir kryžiumi neišlikusi. Koplyčioje laidoti kunigai, tarp jų – ir Zapyškio parapijos klebonas Jurgis Kolyta, globojęs Vincą Kudirką. Sakralinės paskirties statinys ne kartą kentėjo nuo aukso ieškotojų nagų – manyta, kad kunigai buvo laidojami su jiems priklausiusiomis vertybėmis. Per tokius vandališkus išpuolius stipriai nuniokotas koplyčios vidus.
Koplyčia yra regioninės reikšmės architektūros ir dailės paminklas, 1992 m. įregistruotas LR Kultūros vertybių registre.
Šiuo metu koplyčia uždaryta, nenaudojama, joje padėti kapinių kryžiai.

Lit. ir nuotr.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Zapy%C5%A1kio_sen%C5%B3j%C5%B3_kapini%C5%B3_koply%C4%8Dia