Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia

 vilkijos 

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija, Bažnyčios g. 19

Pirmoji, medinė šv. Jurgio bažnyčia Vilkijoje pastatyta 1525 m., kuri per 1892 m. gaisrą sudegė. Po gaisro miestelis buvo atstatytas ant senų pamatų, o bažnyčia pastatyta ant kalno.
Vilkijos bažnyčia priklauso grupei XIX a. pab. – XX a. pr. pastatytų šventovių, kurios išaugo miestelių pakraščiuose, naujai įsisavintose teritorijose ir tapo tolesnio šių teritorijų planavimo ir apstatymo branduoliais. Naujoji bažnyčia statyta tuometinio miestelio pakraštyje, šalia miestelio ir Vilkijos kaimo ribos. Apie 1908–1910 m. buvusioje kaimo žemėje šalia bažnyčios pradėjo kurtis naujas miestelio centras su turgaus aikšte. Bažnyčia iki šiol yra pagrindinis miesto akcentas ir ryški dominantė ilgoje Nemuno slėnio atkarpoje (bokštų aukštis 35 m). Projekto autorius nėra žinomas.
Pirmasis bažnyčios statytojas kun. Butkus (vardas nežinomas) teigė: „Bažnyčios negalima statyti kišenėje. Sinagogoms reikia upės vandens. Mums – kalnų, debesų. Bažnyčia – ne sandėlis. Ji turi rodyti kelią dangun.“
Bažnyčią 1908 m. statyti baigė Vilkijos parapijos klebonas Stanislovas Bačkis. 1906 m. atėjęs klebonauti rado tuščią bažnyčios kasą. Supratęs, jog bažnyčios statybai nėra lėšų, ėmė ūkininkauti. Gretimuose Jaučakių ir Vilkijos kaimuose įkūrė plytines. Valstiečiai patys kasė molį, rankiojo iš jo kalkakmenis, masę mynė kojomis ir arkliais, degė plytas, jas ant pečių nešiojo pastoliais. Žmonės dirbo veltui. Atsirado ir rėmėjų: prie bažnyčios statybos rinkliavomis nemažai prisidėjo J. Tumas-Vaižgantas, Maironis, Antanas Smetona ir kiti. Iš brolio gavęs nemažą palikimą, Bačkis ir pats finansavo bažnyčios statybas, savo lėšomis pastatė mūrinę kleboniją.
Klebono St. Bačkio dėka bažnyčia buvo pastatyta ir išsaugota Pirmojo pasaulinio karo metu. 1993 m. į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašyti bažnyčioje esantis unikalus klauptas
( daugiau : https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) ir paveikslai „Nukryžiuotasis“ bei „Šventoji šeima“.

Daugiau : http://vilkijietis.lt/index.php?option=com_content&;task=view&id=616&Itemid=182
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilkijos_%C5%A0v._Jurgio_ba%C5%BEny%C4%8Dia

Nuotr.: http://www.vilkijosparapija.lt/istorija

Kauno arkivyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. - [Kaunas] : Terra publica, [2010].