Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia

 Paštuvos

BATNIAVOS SENIŪNIJA
Paštuvos kaimas

Paštuva 1643-1842 m. priklausė Kauno vienuolėms benediktinėms: Greičiausiai tada ir buvo pastatyta koplyčia. Jai 1754 m. paskelbti atlaidai. Dabartinė medinė bažnyčia pastatyta 1923 metais.
Ji yra liaudies architektūros formų, tačiakampio plano, vienabokštė, su penkiasiene apside. Prie jos šono prišlieta zakristija. Šventoriuje stovi dviejų aukštų medinė varpinė ir medinis ornamentuotas kryžius. Iš viso Šv. Barboros titulą Lietuvoje turi tik trys bažnyčios.
Greta bažnyčios esančiose kapinėse yra brolių Juozapo ir Jono Vailokaičių kapas. Kunigas Juozapas Vailokaitis (1880 - 1953) - leidėjas, verslininkas ir bankininkas. Po II pasaulinio karo, grįžęs iš Sibiro tremties, tapo (iki pat mirties) Paštuvos parapijos klebonu. Jo brolis Jonas (1886-1944) buvo Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, finansininkas, visuomenės ir politikos veikėjas. Vailokaičiai buvo vieni turtingiausių tarpukario Lietuvos žmonių. Kapinėse prie bažnyčios yra ir vienas įdomus, pilkapio formos kapas, kuriame palaidotas Paštuvos dvaro savininkas Ignas Karpis (1780-1809). Bažnyčioje švenčiami Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos, Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Šv. Barboros atlaidai.

Tekstas iš Kauno arkivyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. - [Kaunas] : Terra publica, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). - 227, [1] p. : iliustr., žml.- P.109.

 2012 m. bažnyčia sudegė,  2015 m. - atstatyta. 

Daugiauhttps://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1tuvos_%C5%A0v._Barboros_ba%C5%BEny%C4%8Dia

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#