Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Muniškių Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Muniškių Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia

 2111  

BABTŲ SENIŪNIJA
Muniškių kaimas, K.Zaleskienės g. 1

1848 m. Muniškių dvaro savininkai Zaleskiai Muniškiuose pastatė filijinę koplyčią. 1879 m. Zabielaitės-Zaleskienės rūpesčiu ji suremontuota. 1912 m. klebono Jono Eidimto ir parapijiečių pastangomis padidinta. Medinė koplyčia buvo tradicinės išvaizdos, su trimis altoriais.
1962 m. buvo uždaryta, paversta grūdų sandėliu. 1992 m. ji pradėta remontuoti, o iš išorės buvo apmūryta raudonomis plytomis. 1996 m. koplyčia atidaryta. Joje yra vienas altorius, kuriame patalpinta skulptūra Pieta. Koplyčios remontu rūpinosi Babtų parapijos klebonas kunigas Eimutis Marcinkevičius, vėliau -klebonas kunigas Jonas Stankevičius. Išorinėje apsidės sienoje, ties didžiuoju altoriumi, įmūrytas kunigo Ciprijono Jacevičiaus (mirusio 1892 m.) antkapinis paminklas. Šventoriaus pakraštyje yra keletas senų palaidojimų.

Lit.:  Kauno arkivyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. - [Kaunas] : Terra publica, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). - 227, [1] p. : iliustr., žml.- P. 106

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#