Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

 marginhdhdhhdh 

TAURAKIEMIO SENIŪNIJA
Margininkų kaimas, Bažnyčios g. 2

Margininkų kaimo medinė Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia su varpine yra unikalus medinės architektūros pavyzdys, vienas iš darniausių ir originaliausių liaudiškųjų sakralinių pastatų XIX a. antroje pusėje. Pirmą kartą medinė koplyčia Margininkuose paminėta 1872 m., kuri 1923 m. įkūrus parapiją, buvo suremontuota ir pertvarkyta į bažnyčią (1924 m.). Kaimo gyventojai parapijai skyrė 10 ha žemės. Pirmasis klebonas buvo kun. Zdančius, kuris pastatė kai kuriuos parapijos trobesius. 1970 m. bažnyčia vėl atnaujinta. Jos vidų dekoravo vietos menininkė J. Slyvauskaitė. Abarokinių formų altorius pastatytas pagal klebono J.Marcinkevičiaus projektą.
Bažnyčia išsiskiria savo varpine, kuri susideda iš trijų tarpsnių. Tokios varpinės Lietuvoje retos. Varpinėje esantis vokiškojo tipo, gotikinis varpas 1957 m. perkeltas iš Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios. Varpas įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.
Bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius parapijos tremtiniams atminti. 1996 m. bažnyčia įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Daugiau: http://margininkai.lt/svc-mergeles-marijos-skaplierines-baznycia/

Lit.: Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas .- [Kaunas] : Terra publica, [2011] (Kaunas : Spaudos praktika). - 227, [1] p. : iliustr

Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės : monografija / Algė Jankevičienė. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 351, [1] p. : iliustr. ; 26 cm. - Santr. angl.

Mūsų Lietuva : krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai / Bronius Kviklys ; įžanginis straipsnis A. Miškinio. - 2-oji (fotogr.) laida. - Vilnius : Mintis, 1989. - 4 t. : iliustr.. - Virš. aut. nenurodytas. - Orig. leid. duom.: Boston: Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1964-1968
T. 3. - 1991. - 719 p. : iliustr.. - ISBN 5-417-02863-0 (įr.)

Nuotr.: http://margininkai.lt/svc-mergeles-marijos-skaplierines-baznycia/