Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia

  Kulautuvos bažnyčia (nuotr. iš www.kaunodiena.lt)

KULAUTUVOS SENIŪNIJA
Kulautuva, Piliakalnio g. 17

Kulautuvoje 1930 m. įsikūrė vienuolės Darbo seserys. Jos vertėsi mezgimu, audimu, norimu, turėjo kioską, buvo įsigijusios vasarnamius, kuriuos nuomodavo poilsiautojams. Išlaikė vaikų darželį, kuriame dirbo seserys kazimierietės, taip pat įsikūrusios Kulautuvoje.
Praėjus metams nuo įsikūrimo (1931 m.), vienuolės įkūrė privačią koplyčią. 1932 m. ji perkelta į naują vietą ir tapo vieša. 1940 m. koplyčia padidinta. Pradžioje priklausė Raudondvario parapijai,
vėliau įkurta atskira Kulautuvos parapija.
Bažnyčia medinė, liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, vienabokštė, su žemesne penkiasiene apside. Vidus 3 navų, atskirtų kolonomis. Šventoriuje palaidotas Kulautuvos kle-bonas Gustavas Gudanavičius (1911-1991). Čia taip pat stovi paminklas Madonai (Švč. Panelei Marijai), kuris anksčiau stovėjo kitur - 1934 m. paminklas buvo pastatytas pačiame miestelyje. 1956 m. statula perkelta į bažnyčios šventorių, o postamentas nugriautas. Paminklas atstatytas 1990 m. spalio 28 d.

Lit.: Kauno arkivyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas].- [Kaunas] : Terra publica, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). - 227, [1] p. : iliustr., žml.-P. 101

2012 m. bažnyčią nuniokojo gaisras – sudegė pastato vidus su ten buvusiais unikaliais, iš medžio drožinėtais paveikslais, taip pat sunaikinta pusė stogo. Nenukentėjo šalia stovinti varpinė. Įtarta, kad bažnyčia buvo padegta, apliejus jos sienas degiu skysčiu.

Nuotr.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kulautuvos_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Vardo_ba%C5%BEny%C4%8Dia