Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Garliavos evangelikų liuteronų bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Garliavos evangelikų liuteronų bažnyčia

  31111

GARLIAVOS ENAVGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
Garliava, Vytauto g. 103 

Vokiečiai Garliavos apylinkėse – Šniūruose, Mastaičiuose, Jonučiuose, Stanaičiuose – apsigyveno XVII–XVIII a. Vieni atsikėlė iš Vokietijos, kiti iš Mažosios Lietuvos, Prūsijos. Evangelikų liuteronų parapija įsteigta apie 1820 m. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad pirmoji evangelikų liuteronų bažnyčia buvusi medinė. Prie jos bendruomenei duotas vienas margas žemės, pastatyta mokykla kantoratsschule.
Garliavos evangelikų liuteronų parapijos mūrinė bažnyčia su bokštu ir dviem variniais varpais pastatyta apie 1860–1870 m. Vidaus interjerą puošė didelis ir prabangus šviestuvas (sietynas, „liustra“), patogūs suolai, altoriaus įranga.
Pirmojo pasaulinio karo metu bažnyčia apgadinta: susprogdintas bažnyčios bokštas, sunaikinti vargonai, išdaužyti langai, išimtos durys, nuplėštas stogas. Metrikų knygas, sidabrą, brangius indus ir kitus daiktus garliaviškiai paspėjo paslėpti Kauno bažnyčios rūsiuose. Po karo iš Rusijos sugrįžę parapijiečiai (dauguma vokiečių buvo deportuoti) rūpinosi bažnyčios, klebonijos, kluono, tvartų atstatymu. 1939 m. bažnyčia atstatyta pagal tech. inžinierius Antano Gruodžio projektą. Po Antrojo pasaulinio karo dauguma Garliavoje gyvenusių vokiečių išvyko. Bažnyčia išdraskyta, išgrobstyta. Tarybiniais metais paversta rajkoopsąjungos antrinių žaliavų supirkimo punktu, dar vėliau – sūdytų kailių sandėliu, odų išdirbimo cechu.
Po Nepriklausomybės atkūrimo buvo svarstomi įvairūs šio pastato panaudojimo variantai. 1994 m. suremontuotas stogas, parengtas pastato restauracijos projektas. Tačiau lėšų trūkumas neleido sutvarkyti visko iki galo. Šiuo metu bažnyčia apleista. 2005 m. bažnyčia įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą

Daugiau apie ją: https://lt.wikipedia.org/wiki/Garliavos_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia

Lit.: Vokiečių bendruomenės ir buv. evangelikų liuteronų bažnyčios Garliavoje istorinė –
architektūrinė raida [ kraštotyros darbas] A. Reipienė, V. Steponaitytė .- Kaunas, 2005.

Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė ; Pasaulio lietuvių centras. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#