Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Ežerėlio Šv. Paduviečio bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Ežerėlio Šv. Paduviečio bažnyčia

 211112

EŽERĖLIO SENIŪNIJA
EžerėliS, Kauno g. 31 

Ežerėlis priklausė Zapyškio parapijai. 1990 m. imta galvoti apie Ežerėlio parapijos ir bažnyčios steigimą.
1990 m. rugsėjo l d. J. E. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC užregistravo Ežerėlio Romos katalikų bendruomenės komitetą, o Kauno rajono valdyba ją užregistravo 1991 m. vasario 21 d. 1991 m. kovo 28 d. įregistruota Ežerėlio Romos katalikų religinė bendruomenė.
1991 m. gegužės 15 d. I šaukimo tarybos 8 sesijoje Kauno r. Ežerėlio gyvenvietės savivaldybės Liaudies deputatų taryba priėmė sprendimą perduoti buvusio vaikų darbelio patalpas religinei bendruomenei. Pirmieji Ežerėlio maldos namai buvo Garliavos dekano mons. A. Gustaičio pašventinti. 994 m. birželio 24 d. Vilkaviškio vyskupijos kurijos dekretu įkurta Ežerėlio parapija, jai suteiktas Sv. Antano Paduviečio titulas.1993 m. rugsėjo 23 d. Ežerėlio religinei bendruomenei perduotas buvęs kultūros namų pastatas.
Nuo 1999 m. rugpjūčio 15 d. klebonu dirbo Vladas Čeriakovas, po jo dirbo kunigas Linas Dūkštą.
Nuo 2003 m. pavasario Ežerėlio ir Zapyškio parapijoms bei Kačerginės koplyčiai klebonu paskirtas kun. Antanas Mickevičius.

Lit. iš Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. - [Kaunas] : Terra publica, [2011] (Kaunas : Spaudos praktika). - 227, [1] p. : iliustr., žml.- P. 17.

Nuotr.:https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#