Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Bažnyčios - Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia

Kauno rajono Bažnyčios - Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia

dhdhdhdhdhhd

ČEKIŠKĖS SENIŪNIJA
Čekiškė, L. Markelio g. 1

Svarbiausias Čekiškės miestelio pastatas – Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia, pastatyta 1617 m. Bažnyčios fundatorius – Čekiškės dvaro savininkas ir miestelio įkūrėjas Jurgis Mackevičius. Statant bažnyčią, po didžiuoju altoriumi įrengtas Mackevičių šeimos laidojimo rūsys. Prie bažnyčios 1620–1625 m. veikė parapinė mokykla.
XVIII a. pabaigoje bažnyčia sudegė. Ją XIX a. pradžioje atstatė klebonas Bonaventura Miknevičius. Sumūrytas pagrindinis (vienas vėlyviausių Lietuvoje) banguoto kontūro barokinis fasadas. 1807 m. Gardine buvo pagamintas ir Nemunu iki Vilkijos atplukdytas altorius (pastatytas 1808 m.), įrengta dabartinė sakykla, o dešinėje bažnyčios pusėje pristatyta zakristija. Bažnyčios didžiajame altoriuje įrengta ąžuolinių skulptūrų grupė, vaizduojanti Kristaus nuėmimą nuo kryžiaus. Tai XVI a. kūrinys, neturintis analogų Lietuvoje. Dirbdamas Čekiškėje, kunigas B. Miknevičus parengė katekizmą ir parašė „Giesmę historičną apie Čekiškės bažnyčią“ (1836 m.). 1905 m. bažnyčioje tuokėsi žymus politikas ir visuomenės veikėjas Povilas Višinskis su vietine dvarininkaite Juzefa Mikuckaite. 1924–1938 m. Čekiškės bažnyčioje klebonaujant Dionizui Vaitkevičiui, didelio populiarumo sulaukė Velykų nakties renginiai, kurių pagrindiniai atlikėjai buvo Velyknakčio „kareiviai“ ir „žydai“.
Didžiajame altoriuje yra įrengtas nežinomo vokiečių meistro XVI a. pr. sukurtas kūrinys – medžio reljefas, vaizduojantis Kristaus nuėmimą nuo kryžiaus. Skulptūra „Pranašas su atversta knyga“ įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Mūrinėje varpinėje įrengtas parapijos muziejėlis. Šventoriuje 1934 m. buvo pastatytas kryžius, skirtas Čekiškės pavasarininkų kuopos įkūrimo dešimtmečiui. 1996 m., minint Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro prof. Prano Dovydaičio 110-ąsias gimimo metines, šventoriuje atidengtas koplytstulpis.


Lit.: Kauno arkivyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas].- [Kaunas] : Terra publica, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). - 227, [1] p. : iliustr.
Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015 ([Vilnius].

Nuotr.:https://kaunoarkivyskupija.lt/cekiske/