Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Senkapiai - Kriemalos kapinynas

Kauno rajono Senkapiai - Kriemalos kapinynas

 Kriemalos kapinynas

BATNIAVOS SENIŪNIJA
Kriemalos kaimas

1661 m. Istorijos instituto bei Istorijos ir etnografijos muziejaus archeologai kapinyne ištyrė 1355 m²  žemės ploto. Nustatyta, kad kapinyne laidota nuo II a.iki XV a. Rasti 28 nedegintų ir 8 sudegintų mirusiųjų žmonių bei 23  žirgų kapai. Ankstyvuoju laikotarpiu nedeginti mirusieji laidoti su įkapėmis; 4 mirusieji palaidoti su II–III a., dar 3 su V-VI a. dirbiniais.  Taip pat šiuose kapuose rasta  vainikų liekanų.  XI-XV a. mirusieji laidoti nedeginti aukštielninki, su įkapėmis arba be jų, septyniuose kapuose rasta įkapių, 14 kapų  be įkapių. Ankstyvuosiuose kapuose rasta darbo įrankių, ginklų, papuošalų, vėlyvuosiuose – papuošalų ir XIV a. Lietuvos monetų, žirgų kapuose – puošnių odinių kamanų liekanų. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. 2003 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Literatūros šaltinis: Wikipedia

Nuotr.:https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search