Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono Senkapiai - Riogliškio kapinynas

Kauno rajono Senkapiai - Riogliškio kapinynas

  Riogliškio kapinynas

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA

Kapinyno teritorija apardyta ilgalaikių arimų, iškasinėta duobėmis. Kapinyno centre, maždaug 35x45 m. dydžio plote buvo įrengtos senosios kapinės. Jose dar stovi du antkapiniai paminklai. Šiuo metu teritorija neardoma, apaugusi lapuočiais ir spygliuočiais medžiais. 1992 m. kapinynas įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Nuotr. ir lit. iš https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Lit.: Lietuvos piliakalniai / Balys Buračas ; sudarytojas Gytis Grižas. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011.