Robertas Keturakis

Bibliotegrafinė rodyklė Robertas Keturakis

Biobibliografijos rodyklėje pateikta išsami informacija apie kraštiečio rašytojo R.Keturakio kūrybą.  Tai suregistruotos knygos, poezijos ir prozos kūriniai, skelbti periodikoje ir rinkiniuose, publicistiniai straipsniai, vertimai, poeto sudaryti ir redaguoti leidiniai, literatūra apie jį. Medžiaga apima 1951-2007 m. laikotarpį.

Tai elektroninės formos dokumentas. Dokumento formatas PDF, dydis: 7,04 MB. Atsisiųskite.