Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajono kraštas knygose - 2017

Kauno rajono kraštas knygose - 2017

honorata

Honorata : [biografinė apybraiža apie tarpukario Lietuvos visuomenės veikėją H. Ivanauskienę] / Danutė Vailionytė ; dailininkė Rita Penkauskienė. - Kaunas : Arx reklama, 2017. - 320 p. : iliustr.

Istorike, publiciste Danutė Vailionytėknygoje „Ilonorata" pristato išskirtinę tarpukario Lietuvos šviesuolę, aktyviai dalyvavusią jaunos mūsų valsty¬bės gyvenime. Honorata Paškauskaitė-Ivanauskienė - garsaus gamtininko T. Ivanausko žmona ir bendramintė. Jos asmenybė, moralinės nuostatos, giliai suvokiamas pilietiškumas subrendo lietuvių tautinio atgimi¬mo metais, kūrybingai atsiskleidė įvairiose jos veiklos srityse. Istorinis fonas, knygoje aprašomos spalvingos buities detalės, inteligentijos bendravimo niuansai tarsi priartina tolstančio laiko atmosferą, šviesuomenės laikyseną taikos, karo, o ypa¬tingai pokario metais, kai Ivanauskų Obelynėje prieglobstį rado garsus nepriklausomos Lietuvos diplomatas Petras Klirnas, kiti režimo persekioti žmonės.
Gražiai pasitarnauja puikiai išsaugotas Ivanauskų šeimos ar¬chyvas: fotografijos, laiškai, užrašai, dienoraščiai. Svarbūs ir autentiški įspūdžiai: autorė yra H. Ivanauskienės krikšto duk¬ra, tad artimas bendravimas, ryškūs atsiminimai padeda su kurti gyvą neeilinės moters portretą.
Pirmą kartą skaitytojų dėmesiui pateikiami H. Ivanauskienės rankraštinio palikimo fragmentai - išsamesnio nagrinėjimo verti filosofiniai užrašai, esė.