Skučas Kazimieras

skucas

KUNIGAS, RIMORYSTĖS MUZIEJAUS ĮKŪRĖJAS

Gimė 1934 m. Barauskinės kaime netoli Veiverių.

Jo biografijoje paliko įspaudą mokslai anuomet garsioje Veiverių gimnazijoje, tarnyba sovietų armijoje Tolimuosiuose Rytuose, studijos Kauno politechnikos instituto vakariniame skyriuje. Daug davė net dvejus metus trukęs darbas kalvystėje.1964 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1965 m. balandžio 10 d. įšventintas į kunigus Klebono K. Skučo pirmoji tarnystės vieta – Kėdainiai, po to sekė Alytus, Prienai. 1973 m. buvo paskirtas į Sangrūdos parapiją. Tikintieji kleboną mena kaip sumanų ir nuoširdų žmogų, kuris bet kuriuo metu ištiesdavo ranką, rasdavo šiltą, padrąsinantį žodį. Nuo 1983 m. Kazimieras Skučas klebonauja Šv. Liudviko parapijoje Veiveriuose, nuo 1987m. – Pažėruose. Taip iki 2010 m. klebonavo ir Veiveriuose ir Pažėruose. Pažėruose K.Skučo dėka suremontuoti bažnyčios vargonai, įrengta šarvojimo salė, sutvarkyta naujos Pažėrų bažnyčios aplinka.
Klebonas, pagarsėjęs kaip sumanus organizatorius, telkiantis žmones bendrai veiklai ir nemokantis sėdėti rankas sudėjęs, nuolat remontuoja, stato, meistrauja. Didžiausia vertybė gyvenime jam – žmogus ir bendravimas. Jo dėka Veiveriuose įkurtas Rimorystės muziejus. Tai bene vienintelis toks Lietuvoje. Jame eksponuojami rimorystės įrankiai, kamanos, pakinktai, senovinės karietos ir kt. Kolekcijoje yra ir bičiulių iš Vietnamo atvežtas nendrinis botagas, nes, pasak klebono, Lietuvoje botkaičiai neauga.Klebonas dalyvauja įvairiose edukacijose, kur vaikus ir suaugusius supažindina su rimoryste, save jis vadina rimorium. Kol leido sveikata, Klebonas laikė žirgus. Visą savo laisvą laiką Klebonas skiria savo mėgiamam amatui – rimorystei – arklių pakinktų gamybai. Tai labai retas amatas Lietuvoje.

Daugiau apie jį: http://kvitrina.lt/klebonas-kazimieras-skucas-kaip-azuolas-kurio-pavesyje-norisi-uzsibuti-ilgiau/

Nuotr.: http://kvitrina.lt/klebonas-kazimieras-skucas-kaip-azuolas-kurio-pavesyje-norisi-uzsibuti-ilgiau/