Pradinis Kraštotyra Rašytinio paveldo fondas Straipsniai Rašytinio paveldo fondas - Švietimas. Ugdymas. Laisvalaikio organizavimas.

Rašytinio paveldo fondas - Švietimas. Ugdymas. Laisvalaikio organizavimas.

 

Maldeikis, Petras (1904-1993)
Tėvai ir vaikai / Petras Maldeikis. - [Kirchheim-Teck] : Unrra, 1947 (Kirchheim-Teck : A. Gottliebs & J. Osswalds Buchd+ruck.). - 31, [1] p. - (Šv. Sosto delegatūros lietuviams leidinys ; Nr. 10). - Tiražas 2000 egz.