Pradinis Kraštotyra Rašytinio paveldo fondas Straipsniai Rašytinio paveldo fondas - Kalbos mokslai. Žodynai.

Rašytinio paveldo fondas - Kalbos mokslai. Žodynai.

 

Beržinskas, Juozas
English-Lithuanian-German dictionary = Angliškai-lietuviškas-vokiškas žodynas = Englisch-Litauisches-Deutsches Wörterbuch / J. Beržinskas, J. Beržinskas, V. Minkūnas. - Rosenheim : Juozas ir Jonas Beržinskai, 1946. - 2 d. - Pt. 1-2 įrišti kartu.

Gabrys-Paršaitis, Juozas (1880-1951)
Lietuvių literatūros apžvalga : su 6 senovės raštų atvaizdais / parašė J. Gabrys. - 2-as patais. ir papild. leid. - Klaipėda : Rytas, 1924. - XV, 314, [1] p. - Bibliogr.: p. XIV-XV. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 1709

Mačernis, Juozas (1891-1976)
Esperantiškai-lietuviškas ir lietuviškai-esperantiškas žodynėlis / sustatė J. Mačernis ir P. Gaigalas. –

Murka, Jonas (1889-1945)
Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis ; Pirmasis raštas ; Vaizdusis raštas ; Dailyraščio pavyzdžiai ; Kūrybos pavyzdžiai ; Vaizdeliai ; Nurašinėjimams tekstai ; Rašomiesiems darbams uždaviniai ; Pradžios mokyklos 1 skyriui mokiniams vadovėlis / Jonas Murka. - Šiauliai : [s.n.], 1927 (Šiauliai : "Titnago" sp). - 64 p. : iliustr

Pėteraitis, Vilius (1914-2008)
Lietuviškai angliškas žodynas = Lithuanian-English dictionary / Vilius Pėteraitis. - Munich : M. Sutkevičius, 1948. - xv, 579 p. - Virš. aut. nenurodytas. - (įr.)
Pewtress, Harry HowardMarlborough's English-Lithuanian and Lithuanian-English dictionary / edited by H. H. Pewtress and T. Gerikas. - London : E. Marlborough & Co, [1939]. - 2 d. viename įrišime (333 p.). - 2-os d. antraštė : Marlborough'o angliškai-lietuviškas ir lietuviškai-angliškas žodynas. - Viršelio antr.: Lithuanian dictionary

Paškevičius, Juozas (1910-1996)
Lietuviškai vokiškas žodynas = Litauisch-deutsches Wörterbuch : [A-Ž : 24.000 žodžių] / Juozas Paškevičius. - Augsburg : Sudavija, 1947. - 734 p. - (įr.)

Vydūnas (1868-1953)
Vadovas lietuvių kalbai pramokti = Litauischer Führer zur Erlernung der Anfangsgründe der litauischen Sprache / Vidūnas. - Tilžė : Rūta, 1912. - VIII, 111 p. : iliustr.