Pradinis Kraštotyra Rašytinio paveldo fondas Straipsniai Rašytinio paveldo fondas - Filosofija. Psichologija.

Rašytinio paveldo fondas - Filosofija. Psichologija.

Biuchneris, Liudvikas
Spėka ir medega arba Principai prigimtinio suredymo visatos, drauge su morališku mokslu, ant anu paremtu. - Chicago, 1902. - XVIII, 381, III p. : portr.

Gaida-Gaidamavičius, Pranas (1914-)
Išblokštasis žmogus = L'homme deracine : benamio likimo perspektyvos / Pr. Gaidamavičius. - Augsburg : Venta, 1951. - 278, [2] p. - Bibliogr.: p. 275-27p.

Marden, Orison Swett (1848-1924)
Gyvenimo mokykla / Orisson Svett-Marden ; vertė K. Puida. - 2 patais. laida. - Kaunas : Valstybės sp., 1926. - 311, [2] p. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 67

Sezemanas, Vosylius (1884-1963)
Logika : paskaitos, laikytos Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakultete / prof. V. Sezemanas. - Kaunas : Humanitarinių mokslų fakult., 1929. - 304 p. : iliustr.

Verworn, Max (1863-1921)
Dvasios gyvenimo mechanika / parašė prof. dr. Max Verworn ; liuosai vertė , literatūros sąrašą pridėjo ir svetimus žodžius paaiškino dr. A. Garmus ir A. Rimkus. - [JAV] : Tėvynės mylėtojų draugija, 1916 (Chicago : Žemaitis printing house). - : 13 Lt