Aplankai

Atgimusi Raudondvario dvaro sodyba. (2013 -.....) (VB)
2013-ieji - tarmių metai (VB)
2001 - ieji - kalbos metai (VB)
Europos paveldo dienos (1998-....) (VB)
Legendiniam S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui - 80 metų (VB)
Viktorina apie Kauno rajoną 2005 (VB)

BIBLIOTEKOS:

Bibliotekininkystė. Knyga. Kultūra. Švietimas (VB)
Čekiškės bibliotea(Čekiškės biblioteka)
Čekiškės bibliotekos moterų klubas 1994 m.(Čekiškės biblioteka)
Iš miestelio bibliotekos istorijos (Čekiškės biblioteka)
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (2005-2010) (VB)
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (2010- ....) (VB)
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai (1982–2013) (VB)
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai (2013- ....) (VB)
Padauguvos biblioteka 1975-1999 (Padauguvos biblioteka)
Panevėžiuko bibliotekos istorijos apžvalga 1948-1993 m. (Panevėžiuko biblioteka)
Pirmasis Panevėžiuko bibliotekos vedėjas Konstantinas Buivydas (1948-1960) (Panevėžiuko biblioteka)
Vilkijos biblioteka 1936-1999 (Vilkijos biblioteka)
Vilkijos miesto bibliotekos darbuotojai (Vilkijos biblioteka)
Vilkijos miesto bibliotekos istorija (Vilkijos biblioteka)
Vilkijos miesto bibliotekai - 75 (Vilkijos biblioteka)

ISTORIJA:

Napoleonas Kauno rajone (VB)
Po 150 metų - 1863 m. sukilimo pėdsakais (VB)
Mindaugas – Lietuvos Karalius (Ringaudų biblioteka)

PARTIZANAI, SAVANORIAI, KARININKAI:

Lietuvos kariuomenė (VB)
Lietuvos savanoriai: Barzda – Bradauskas Juozas, Beniulis Vincas, Gudelis Kazys, Kalpokas Jonas, Stašelis Vincas (VB)
Padauguvos tremtiniai (Padauguvos biblioteka)
Partizaninis judėjimas (VB)
Partizanas J.Lukša-Daumantas (VB)
Panevėžiuko kaime gyvenantys tremtiniai (Panevėžiuko biblioteka)
Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas - generolas Silvestras Žukauskas (Karmėlavos biblioteka)
Politinio kalinio ir tremtinio Vlado Štilpos gyvenimas ir kūryba (Vilkijos biblioteka)
Tremtiniai (VB)
Vytautas Stonys – Ulonų pulko leitenantas (Kulautuvos biblioteka)
Vytautas Augustauskas [karinis veikėjas] (Kulautuvos biblioteka)
Žemaičių apygardos partizanas Juozas Valiulis Petkevičius – Steigvila (Kulautuvos biblioteka)

GARLIAVOS ISTORIJA:

 Garliavos miestelio istorija 1797-1999 (VB)
 Garliavos miestelio nūdiena (1990 –....) (VB)
 Garliavos miesto plėtros analizė :[įvadas į miesto planavimą ir plėtrą] E.Galvanauskaitė.- Kaunas, 2005 (VB)
 Garliavos parapijos istorija (VB)
 Garliavos istorinė praeitis (VB)

GARLIAVA:

 Garliava ir jos apylinkės (VB)
 Švč.Trejybės bažnyčia (VB)
 Evangelikų –liuteronų bažnyčia  (VB)
 Kultūrinė veikla Garliavoje (VB)
 Paminklai Garliavoje(VB)

 KAUNO RAJONO ISTORIJA:

 Kauno rajono istorijos pėdsakais 2004 (VB)
 Kauno rajono savivaldybės aktualijos 2005-2006 (VB)
 Kauno rajono savivaldybės aktualijos 2007 (VB)
 Kauno rajono savivaldybės aktualijos 2008-2009 (VB)