Vaidelys Jonas

Knyga „Gėlių karalystėje “Gėlių karalystėje / Janina Vaidelienė, Jonas Vaidelys. - Kaunas : Ūkininko patarėjas, 1997.

  

  

  

  

  

  

Knyga „Lietuvos miestų želdynų formavimo strategija“Lietuvos miestų želdynų formavimo strategija : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2004 m. balandžio 23-24 d. / Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, Klaipėdos universitetas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga ; [redaktorių kolegija: K. Jakovlevas-Mateckis ... [et al.]. - Klaipėda : [Druka], 2004.

  

  

  

  

  

Knyga „Sodas ir daržas“Sodas ir daržas : sodybos planavimas, gėlės, daržovės, vaismedžiai, vaistiniai augalai, dekoratyviniai medžiai ir krūmai / Valerija Baronienė, Donatas Klimavičius, Kęstutis Obelevičius, Arvydas Rutkauskas, Jonas Vaidelys. - Vilnius : Alma littera, 2012.

Knygoje apie sklypų apželdinimą, tvorų statymą, gyvatvorių auginimą, vejų sodinimą, gėlynų bei alpinariumų kūrimą, tręšimą ir t.t

  

  

  

  

Knyga „Sodybos tvarkymo ABC“Sodybos tvarkymo ABC / Janina Vaidelienė, Jonas Vaidelys. - Kaunas : Ūkininko patarėjas, 1999.

  

  

  

  

  

  

Knyga „Sodo knyga“Sodo knyga: nuo aplinkos planavimo iki darbų kalendoriaus / Valerija Baronienė, Donatas Klimavičius, Kęstutis Obelevičius, Arvydas Rutkauskas, Jonas Vaidelys. - Vilnius : Alma littera, 2011.

Knyga su beveik 1500 iliustracijų atsako į kone visus svarbiausius sklypo savininkui rūpimus klausimus nuo aplinkos įvertinimo, planavimo iki darbų kalendoriaus.

  

  

  

  

Knyga „Žalioji sodyba“Žalioji sodyba / Dalė Bulavienė, Laimutis Januškevičius, Donatas Klimavičius, Jolanta Margelienė, Romualdas Misius, Genė Prakapaitė, Janina Vaidelienė, Jonas Vaidelys ; [sudarytojas Jonas Vaidelys]. - Vilnius : Valstiečių laikraštis, 2006.

  

  

  

  

  

Knyga „Žalioji sodybos skraistė“Žalioji sodybos skraistė / [Ramunis Budriūnas ... [et al.]]. - Kaunas : Ūkininko patarėjas, 1996.

Knygoje aprašoma sodybos pasirinkimo vieta, išplanavimas, vejų parengimas, medžių ir krūmų bei gėlių pasirinkimas sodyboms. Pateikiamos elementarios dekoratyvinių želdinių sodmenų išauginimo technologijos.

  

  

  

  

Knyga „Želdinių apsauga ir tvarkymas urbanizuotose teritorijose“Želdinių apsauga ir tvarkymas urbanizuotose teritorijose : (metodiniai nurodymai) / [Lietuvos Respublikos] aplinkos ministerija ; sudarė Rimantas Grikevičius ir Kristina Ulkienė ; [rengė Valerija Baronienė, Banga Grigaliūnaitė, Rimantas Grikevičius, Laimutis Januškevičius, Rimvydas Gabrilavičius, Antanas Matelis, Vilma Meškauskienė, Evaldas Vylius Navys, Meletėlė Navalinskienė, Marija Samuitienė, Elicija Stackevičienė, Kristina Ulkienė, Jonas Vaidelys]. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lututė, 2008.

Knygoje aptariama želdynų svarba aplinkoje, naujos tendencijos ir mados želdynuose, ES ir kitų šalių patirtis veisiant želdynus urbanizuotose teritorijose.