Kašiubienė Albina

 

ŽirgeliaiŽirgeliai : eilėraščiai / Albina Kašiubienė. - Čikaga : Laisvoji Lietuva, 1980