Pradinis Kraštotyra Kraštiečiai Straipsniai Pečiokaitė – Adomėnienė Birutė

Pečiokaitė – Adomėnienė Birutė

 

Kardas prieš SaidokąKardas prieš Saidoką : [prisiminimai su ištraukomis iš archyvinės medžiagos] / Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė. - Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2004.

   

   

   

   

   

Likviduoti SkirmantąLikviduoti Skirmantą / Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė. - Kaunas : Atmintis, 2002.

Aprašomas labai trumpas laikotarpis: 1950 m. lapkritis – 1951 m. rugpjūtis, kai didžiulės Lietuvos okupacinio režimo saugumo ir kariuomenės pajėgos buvo mestos pagauti Skirmantą – Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio žvalgybos skyriaus viršininką Juozą Albiną Lukšą.

   

   

   

   

PaskutiniejiPaskutinieji / B. Pečiokaitė-Adomėnienė. - Kaunas : Lietuvos polit. kalinių ir tremtinių s-ga, 2000.

Paskutinieji partizanai: vieni tampa išdavikais ir nužudo ar padeda nužudyti savo buvusius bendražygius partizanus. Amžina Kaino ir Judo tema. Parodoma, kad okupantai neturėjo jokių moralinių skrupulų naikinant patriotus - tokio išradingo blogio išradėjai - tikri velnio tarnai. Paskutiniųjų Suvalkijos bei Dzūkijos partizanų nuotraukos.

   

   

   

Penktas: NežudykPenktas: Nežudyk : istor. romanas / Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė ; dail. J. Tolvaišis. - Kaunas : Fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos fil. "Į Laisvę", 1994.