Aistis Jonas

 

ChimerosakysChimeros akys : poezijos rinktinė / Jonas Aistis ; [sudarė Janina Riškutė]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 270, [2] p. : portr.

Poezijos rinktinė sudaryta remiantis J.Aisčio Raštų pirmu tomu ( Čikaga, 1988)

  

  

  

Uzgesechimerosakys,2005Užgesę chimeros akys : [poezijos rinktinė] / Jonas Aistis. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 71, [4] p.

  

  

Laiskai,2005Laiškai, 1929-1973 / Jonas Aistis ; sudarytojas Vytautas Kubilius. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. - 820 p.

J. Aisčio laiškai.

  

  

  

Knyga „Poeizija“, 2004 m.Poezija / Jonas Aistis ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). - 95 p. - (Mokinio skaitiniai).

  

  

  

  

Knyga „Daina graudyn ir įstabyn“

Daina graudyn ir įstabyn : eilėraščių rinkinys / Jonas Aistis ; sudarė B. Bernatonytė. - Kaunas : Šviesa, 1991. - 223, [1] p.

Ikikariniu laikotarpiu ir po karo Prancūzijoje bei JAV sukurti poeto eilėraščiai.

  

  

  

Knyga „Katarsis“Katarsis : eilėraščiai / Aistis Jonas ; sudarė, straipsnius ir paaiškinimus parašė Vytautas Kubilius ; redakcinė komisija: Vytautas Kubilius ... [et al.]. - Vilnius : Vaga, 1988. - 381, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr.

Eilėraščių knyga, sudaryta iš 1927-1971m. laikotarpio kūrinių.

  

  

  

Knyga „Raštai“, I tomasRaštai / Jonas Aistis ; [redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis]. - Chicago : Ateities Literatūros Fondas, 1988-1993. - t. - (Ateities Literatūros serija)

T.1 : Poezija. - 1988-. - 450 p. - (įr.).

  

  

  

Knyga „Raštai“, II tomasRaštai / Jonas Aistis ; [redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis]. - Chicago : Ateities Literatūros Fondas, 1988-1993. - t. - (Ateities Literatūros serija)

T.2 : Dievai ir smūtkeliai ; Apie laiką ir žmones ; Milfordo gatvės elegijos. - 1993. - 454 p. - (įr.).

  

  

  

Knyga „Milfordo gatvės ELEGIJOS“Milfordo gatvės elegijos : [publicistika] / Jonas Aistis. - London : Nida, 1968. - 200 p.

Knygoje, kurios atskiros dalys buvo išspausdintos užsienyje, keliami aktualūs lietuvių literatūros istorijos, kultūros klausimai.