Kauno rajonas spaudoje

Elektroninis katalogas: Kraštotyros informacija bibliografinių įrašų pavidalu kaupiama kraštotyros kartotekoje (iki 2010 m.) ir nuo 2010 m. elektroninėje duomenų bazėje.

 001.  Mokslas. Mokslotyra. Mokslininkai
 02.  Bibliotekininkystė. Bibliotekos. Knygos
 06.  Asociacijos.Organizacijos. Bendruomenės.
 06.  Konkursai
 061.  Parodos
 069.  Muziejai
008.  Kultūra. Kultūros paveldas.
31.  Demografija. Sociologija. Statistika
 32.  Politika. Politinės organizacijos. Politikai.Rinkimai.
 334. Įmonės. Bendrovės. Verslas.
 336. Finansai. Bankai. Pinigai. Mokesčiai.
 34. TeisėBaudžiamoji teisė. Nusikaltimai
 35. Paštas.  Viešoji tvarka. Policija. Ugniagesiai gelbėtojai.
 35. Kultūros paminklai: koplytstulpiai, kryžiai, paminklai. Sodybos. Kapinės.
 352. Kauno rajono SavivaldybėKauno rajono seniūnijos

36.

Socialinis aprūpinimas: vaikų globos namai, senelių namai, neįgalieji,  A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas

 37.

Švietimas. Ugdymas. Mokymas: Ikimokyklinis ugdymas, Mokyklos, Garliavos mokyklos, Aleksandro Stulginskio universitetas.

 379. Laisvalaikio organizavimas. Kelionės. Turizmas.
 39. Etnografij. Papročiai. Tradicijos.
 5. Gamta. Gamtos mokslaiEkologijaGamtos paveldasGamtos stichijosParkai. Sodai
 61. Medicina. Medicinos įstaigos. Sveikata.
619. Veterinarija
 624. Statyba. Statybos darbai.Inžinierija.
 625. Keliai. Geležinkeliai. Transporto priemonių technika. Kelių tiesimas. Technikos paveldas
 63. Žemės ūkis. ŪkininkavimasBitininkystė. Miškų ūkis. Miškininkystė. Medžioklė. Žuvininkystė.
696. Sanitarinė techninė pastatų įranga.Vandentiekis. Renovacija.
 7. Menas. Fotografija.Tapyba. Grafika. Tautodailė.
 72. Architektūra. Architektūros paveldasBažnyčios. Koplytėlės. SinagogosDvarai. Pilys.
 78. Muzika
 79. Kultūriniai renginiai. Šventės. Festivaliai. Meno kolektyvai. Renginiai Raudondvario dvare, Lietuvos 100-metis, Kaunas 2022
 796. Sportas
 902/904  Archeologija. Piliakalniai. Senkapiai.
 908. Krašto istorija.KraštiečiaiApdovanojimai
94(474.5) Istorija: istorijos paveldas, Knygnešiai, Tremtiniai, Partizanai 
 94(474.5) Atgimimas: 13-oji diena, Atgimimas: Vasario 16-ojiAtgimimas: Kovo 11-ojiAtgimimas: Juodojo kaspino diena.

Straipsnių paiešką (daugiau straipsnių) rasite čia.