Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Birželio 14-oji

Kauno rajonas spaudoje - Birželio 14-oji

 

2010

Vilties ir gedulo diena Raudondvaryje / Leonas Milčius // Dirva. – 2006, birž. 27, p. 3.

Minėjimas Kulautuvoje / Algis Daniusevičius. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 19, p. 3.
Kulautuvoje paminėta liūdna ir lemtinga Lietuvai data - Gedulo ir vilties diena.

Prisiminkime tremtinius / Džiugas Petruškevičius. – Iliustr. – Kūrybos metas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2009, birž. 18, p. 4.
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas Kulautuvoje.

Baigiantis mokslo... – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, birž. 17, p. 4.
Garliavos J.Lukšos gimnazijos moksleiviai Gedulo ir vilties dienai paminėti pastatė muzikinę kompoziciją "Akmenimis sugrįžom iš kelionės...".

Pagerbti tremtiniai / Gražina Grybienė. – Iliustr. – Atminimas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2006, birž. 17, p. 4.
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas Neveronyse.