Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Archeologija. Piliakalniai. Senkapiai.

Kauno rajonas spaudoje - Archeologija. Piliakalniai. Senkapiai.

2012

Pašnekesiai su piliakalniais ir Nemuno vingiais / Aušrinė Kurgonaitė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 3.
Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos moksleivių išvyka į Vilkiją, kurios metu aplankė A.ir J.Juškų etninės kultūros muziejų bei piliakalnius.

2010

Lentainių piliakalnio viršutinė papėdės gyvenvietė / Algirdas Žalnierius. - Iliustr. - Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. -p. 99-102.

Kapas tebėra po polietilenu / Lina Kazlauskienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 23, p. 1.
Pagynės kaime prie buvusio dvaro liepos 1 d. atrasta kapavietė iki šiol netyrinėjama

Atskleidė kapaviečių paslaptis / Iveta Skliutaitė ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2010, birž. 5, p. 1, 5.
Apie per Antrąjį pasaulinį karą žuvusių vokiečių karių kapavietes.