Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Menas. Fotografija.Tapyba. Grafika. Tautodailė.

Kauno rajonas spaudoje - Menas. Fotografija.Tapyba. Grafika. Tautodailė.

2012

V.Štilpos knyga / Loreta Maliukevičienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 21, p. 4.
Vilkijos kultūros centre pristatyta nauja kraštiečio Vlado Štilpos knyga "Mano gimtasis kaimas. Girininkai. Karalgiris. Likimai".

Sugebantis prakalbinti medį / Regina Kabašinskienė. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 12, p. 5.
Mintys apie Karmėlavos skulptorių Algirdą Vaištarą.

Ačiū, mielieji. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 14, p. 4.
Leono Milčiaus padėka svečiams ir raudondvariečiams, atvykusiems į eilėraščių knygos "Žemės ir laiko spalvos" pristatymą Raudondvario kultūros centre.

Poezijos rudenėlis Čekiškėje / Elena Tarolienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 29, p. 4.
Čekiškės kultūros centre vyko "Poezijos rudenėlis", skirtas poetės Valentinos Pancernienės atminimui.

Kai tamsėja ir Kryžius / Leonas Milčius. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.
Eilėraštis, skirtas Sigitui Abromavičiui, Raudondvario Sąjūdžio iniciatyva 1988 m. suprojektavusiam ir kartu su broliu Arvydu pagaminusiam bei pastačiusiam Trijų kryžių kompoziciją Raudondvario bažnyčios šventoriuje.

Dailininkų vasaros atlaidai / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, rugpj. 24, priedas "Santaka", p. 1.
Apie Zalensų sodyboje (Kauno r.) vykusį tarptautinį tapybos plenerą "Dubysa 2012".

Kryždirbio Adolfo Teresiaus tarnystė / Aurelija Arlauskienė. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 2012, Nr. 24 (rugpj. 23), p. 16.
Apie tautodailininką, skulptorių, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narį, sertifikavusį kryžius, koplytstulpius, koplytėles, stogastulpius, antkapinius paminklus, skulptūras, Garliava, Kauno rajonas.

"Vasara be Zalensų plenero - ne vasara!" / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, rugpj. 18, p. 10-11.
Apie tarptautinį tapybos plenerą "Dubysa 2012", vykusį per Žolinę kaimo turizmo R. ir E. Zalensų sodyboje Padubysyje, Kauno rajonas.

Senasis Raudondvario parkas tapo laikinąja žemės meno sostine / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, rugpj. 14, p. 1, 8.
Apie tarptautinį žemės meno festivalį "Land Art Raudondvaris", kuriame žinomas pasaulyje floristas, skulptorius šveicaras P. Hessas į jį sukvietė 22 menininkus iš 11 šalių.