Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Švietimas. Ugdymas. Mokymas

Kauno rajonas spaudoje - Švietimas. Ugdymas. Mokymas

2013

Palaikymas šeimoms - Taryboje / Vaida Sargelienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, gruod. 17, p. 1.
Kauno rajono savivaldybės Taryboje svarstomas klausimas dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos.

Sena - nauja tvarka / Vaida Sargelienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, gruod. 18, p. 1.
Kauno rajono Tarybos posėdyje pristatytas naujas mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos sąrašas.

Draugystę sustiprino sutartimi / KRS inf. – Iliustr. – Krašto žinios // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 7, p. 4.
Vokietijoje pasirašyta Kauno rajono ir Vokietijos Bergštrasės apskrities bendradarbiavimo sutartis.
Dalyvavome mokymuose / Vijolė Stanislovaitienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 24, p. 4.
Asociacijos "Lietuvos tėvų forumas" vykdytuose praktiniuose mokymuose dalyvavo ir Kauno rajono mokyklų atstovai.

Pažymių knygelė - atgyvena? / Vaida Sargelienė. – Iliustr. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 19, p. 4.
Kauno rajono mokyklų mokytojų atsiliepimai apie elektroninius dienynus.

Po renovuotu darželio stogu / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –  2013, spal. 17, p. 1.
Babtų lopšelio - darželio nūdiena : privalumai ir trūkumai.

Už veiklą, kūrybą, vertybes. – Iliustr. – Mokytojų diena // Naujos tėviškės žinios. –  2013, spal. 5, p. 4.
Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė padėkos raštais Mokytojų dienos proga apdovanojo gausų būrį pedagogų.