Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Padeda vaikams / NTŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, geg. 12, p. 1.
Kauno rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, bendradarbiaujant su Psichologinės paramos ir konsultavimo centru, kasmet padeda apie 50-čiai vaikų, patyrusiems psichologinį ar fizinį smurtą.
Negalia - ne kliūtis / Česė Šidlauskienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, geg. 13, p. 4.Vilkijos neįgalieji lankėsi Burbiškio dvare, tulpių žydėjimo šventėje.
Kūrenti tiks / NTŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, bal. 20, p. 1.Socialinio paslaugų centro socialinis darbas. Senukų aprūpinimas malkomis.
Mažųjų Velykėlių šventė / Janina Varatiejienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, geg. 3, p. 5Kauno bendrija "Bočiai" surengė Velykų šventę vaikų globos namų vaikams.
Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, bal. 12, p. 2-3.Apie Kauno rajono Vilkijos seniūnijos daugiavaikes šeimas, vienos kurių gyvena iš valstybės paramos, kitos užsidirba pragyvenimui savo ūkiuose, o stambus Margininkų kaimo ūkininkas A. Banionis kuria šviesios ateities planus; su Vilkijos seniūno L. Degliaus nuomone.