Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

2011

Šeštokai lankėsi pas gyvūnus / Sandra Janušonienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, gruod. 17, p. 4.Karmėlavos B.Buračo gimnazijos moksleiviai lankėsi gyvūnų globos namuose "Lesė".
Neįgaliųjų diena Vilkijoje / Irena Sinkevičienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, gruod. 13, p. 4. Vilkijos miesto bibliotekos bibliotekininkė ir neįgaliųjų sąjungos nariai surengė popietę "Kilniems darbams negalia ne kliūtis".
Neįgaliaisiais tapdavo ir sveiki / Arūnas Karaliūnas // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2011, gruod. 8, p. 4.Apie tai, kad STT atstovai gruod. 6 d. Kaune ir rajone atlikę kratas sulaikė penkis asmenis, areštinėje atsidūrė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Kauno 2-ojo teritorinio skyriaus vedėjas V. Ambrazas, trys tarnybos specialistės ir VĮ Jonučių šeimos sveikatingumo centro direktorius P. Laimutis, kuris, tyrėjų žiniomis, surasdavo neįgaliaisiais norinčių tapti klientų, o V. Ambrazas padėdavo sutvarkyti reikiamus dokumentus, apie kt. klausimus.
Susitikimai su seneliais / Rasa Sasnauskienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 29, p. 4. Babtų mokyklos - darželio auklėtiniai mielai bendrauja su Muniškių globos namų seneliais.
Permainos globotiniams / NTŽ, KRS inf. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 29, p. 1.Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino specialiųjų socialinių paslaugų vystymo mūsų krašte strategiją.
Prasmingas kūrybinis sezonas Lapėse / Jolanta Beresnevičienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 18, p. 1. Kauno krašto neįgaliųjų sąjungai įgyvendinant visuomenės sveikatinimo projektą "Žiniomis ir kūryba - prieš ligas ir traumas", Lapėse vyko neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms skirti psichologinės paramos ir meno terapijos užsiėmimai.
Susitikimai su seneliais / Rasa Sasnauskienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 29, p. 4.Babtų mokyklos - darželio auklėtiniai mielai bendrauja su Muniškių globos namų seneliais.
Vienybės diena / Eglė Dovidaitytė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 23, p. 4.Tarptautinė tolerancijos diena Vilkijos laikinuosiuose vaikų globos namuose.