Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Šiemetės malkų kainos / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. –2013, rugs. 26, p. 1.Rajono Aplinkos skyriaus vedėjas Egidijus Katilius parengė projektą, kuriame numatytos vidutinės malkų kainos su PVM. Jos bus taikomos skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas.
Jaunimas surengė labdaros akciją / KRS inf. – Iliustr. // N. tėviškės žinios.-2013, rugs. 20, p. 4."Auto show ruduo 2013" renginio metu, vykusio S.Dariaus ir S.Girėno aerodrome, buvo renkamos lėšos nepasiturintiems Garliavos vaikams remti.

Kompensuojama už malkas / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // N. tėviškės žinios. – 2013, rugs. 14, p. 1.Kompensacijos už šilumą nesikeičia / Vaida Sargelienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 12, p. 1, 4.Kauno rajono Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė patikino - būsto šildymo, geriamojo vandens, karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka šiais metais nesikeitė. 

Iš vienų namų - dvylika mokinių / KRS inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 4, p. 4.Kauno rajono, Alšėnų seniūnijos gyventojai Rasa ir Kestutis Keturakiai globoja net 18 vaikų, iš kurių 12 - mokyklinio amžiaus.

Socialinių būstų skyrimo tvarka / Ruta Velykytė. – Verta žinoti // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 3, p. 2.Labdaros fondo dovanos. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. –2013, rugpj. 31, p. 1, 4.Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo veikla, dovanos pirmaklasiams. 

Gyvenkime sveikai / Rūta Simanauskienė ; autorės foto // Kazlų Rūdos laikraštis. – ISSN 1822-3303. – 2013, rugpj. 30 (Nr. 26), p. 2. Apie Senelių namų gyventojų ekskursiją į T.Ivanausko zoologijos muziejų.