Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

2012

Linksmybės su dviem Kalėdų Seneliais / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 28, p. 3.
Kultūros centre "Tautos namai" vyko kalėdinis renginys, skirtas Pagynės, Apuolės, Kauno miesto savivaldybės globos namų, vaikų gerovės centro "Pastogė", socializacijos centro "Saulutė" globotiniams.

Vilties ir gerumo tiltas / Zita Ruzgienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 13, p. 5.
Vilkijos miesto bibliotekos ir nęįgaliųjų sąjungos bendradarbiavimas.

Parama vargstantiems : poriekis ar įpratimas? / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 1, p. 1.
Garliavos Carito organizacijos ir Krizių centro organizuojama pagalba vargstantiesiems.

Muniškių globos namų svečiai / Šatinskienė Dovilė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 8, p. 1.
M.K.Čiurlionio LIONS klubo atstovai ir Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus vaikai aplankė Muniškių socialinės globos namų gyventojus.

Kauno rajono savivaldybė atvira studentams / Valė Verbickienė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 31, p. 2.
Kauno rajono savivaldybė kaip partnerė dalyvauja Lietuvos savivaldybių asociacijos projekte "Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas".

Nemokamų malkų - mažiau / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 17, p. 1.
Kauno rajone gyvenantys vieniši, netekę 75 -100 proc.darbingumo, vyresni nei 70 metų amžiaus ar nepasiturintys senyvo amžiaus asmenys nemokamai aprūpinami malkomis.

Neįgalieji kabinasi į gyvenimą / Jolanta Bačėnienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 17, p. 4.
Vilkijos nęįgaliųjų sąjungos narių dalyvavimas visuomeniniame gyvenime.