Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Rūpinasi neįgaliais vaikais // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, rugs. 15, p. 12.Žinutė apie Kauno r. socialinių paslaugų centre atidarytą Socialinės globos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams.

Pirminės organizacijos pirmininkas - Seimo narės visuomeninis padėjėjas / Aldona Gema Stankevičienė. – Iliustr. // Akiratis. – ISSN 1648-5882. – 2014, sausis (Nr. 1), p. 4.Gruodžio 19 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre vyko Kauno r. kurčiųjų pirminės organizacijos renginys "Būkime kartu", pasakojama apie organizacijos veiklą.

Prasminga draugijos šventė / Ligita Sungailienė. – Iliustr. // Bičiulystė. –  2014, kovo 6-12 (Nr. 9), p. 2.Apie Kauno r. Neįgaliųjų draugijos ataskaitinę-rinkiminę konferenciją ir Karmėlavos neįgaliųjų dienos centro 10-ties metų jubiliejaus minėjimą.

Neturtinguose regionuose mažesnės ir pensijos / Kazimieras Šliužas. – Iliustr., lent. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2014, vas. 22, p. 9.Vidutinė pensija Lietuvoje 2013 m. pabaigoje buvo 827,97 Lt, tačiau skirtingose savivaldybėse gyventojų gaunamos vidutinės pensijos dydis ryškiai skyrėsi.

Teismai neskuba auklėti tėvų / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2014, saus. 3, p. 4.Netinkamai vaikus auklėjančius tėvus baudę įspėjimais ar piniginėmis baudomis teismai nuo 2013 m. pradžios gali jiems skirti dar ir tėvystės įgūdžių kursus. Jų skyrimo tvarką nustatė Vyriausybė, paraginta Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijų.

Likimo nelepintas lietuvaites globoja italai / Jolanta Kažemėkaitytė. – Il. // Ūk. patarėjas. – 2014, saus. 28, p. 12.Apie "Maros namus" Karmėlavoje, Kauno rajonas.

Kompleksinė integrali pagalba asmens namuose // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, saus. 27, p. 10.Apie Kauno rajono socialinių paslaugų centro įgyvendinamą Europos socialinio fondo finanuojamą projektą "Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone".