Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kieno akimis pažiūrėsi… / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, rugs. 8, p. 22.Apie sėkmingą Kauno rajono ekonominę ir socialinę plėtrą, žmonių gyvenimo kokybės gerėjimą, teisingą rajono valdžios politiką.

"Obuolių šalies" karavanas nudžiugino senelius. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, spal. 12, p. 12.Apie antrus metus Lietuvos policijos mokyklos ir Kauno r. savivaldybės rengiamą socialinę akciją, kurios metu rajono senelių globos įstaigoms jau išdalyta 300 litrų šviežių obuolių sulčių.

Kurtieji sulaukė paramos. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 12, p. 11.Apie Kauno r. kurčiųjų pirminės organizacijos kartu su Kauno r. savivaldybės Socialinės paramos skyriumi ir Socialinių paslaugų centru organizuotą konferenciją "Padėk išgirsti", kuriai vadovavo konferencijos globėja Seimo narė R. Popovienė ir kurioje aptartos klausos negalią turinčių žmonių problemos, jų integracijos į visuomenę galimybės.

Moksleiviai noriai globoja senelius. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 5, p. 11.Apie Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną Čekiškės senelių namuose ir Muniškių socialinės globos namuose (Kauno r.) vykusią gerumo akciją "Atverkime širdis", kurios iniciatoriai - Kauno r. mokinių taryba ir savivaldybės Kultūros švietimo ir sporto skyrius, projektą globoja Seimo narė R. Popovienė.

Vaikų namai: naikinti, palaukti ar palikti? / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, rugs. 28, p. 1, 8-9.Apie Kauno r. Pagynės ir Vilkijos vaikų globos namus, šių įstaigų vadovių V. Nutautienės, E. Jančaitienės ir Vilkijos globos namų psichologės R. Mikalauskaitės požiūrį į numatomos vaikų globos įstaigų reorganizacijos bei valstybės lygiu svarstomų planų iki 2020 m. panaikinti vaikų namus problemas, Radikiuose šeimyną įsteigusios E. Jančaitienės teigiamą patirtį globojant vaikus, apie šeimynose ir įvairiuose globos namuose Kauno r. gyvenančių vaikų skirtingas išlaikymo išlaidas, savivaldybės įdirbį organizuojant vaikų globą šeimynose ir šeimose, kt.; pateikiami V. Nutautienės, E. Jančaitienės, R. Mikalauskaitės, E. Jančaitienės, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos J. Dabašinskienės, Socialinės paramos skyriaus vedėjos M. Venslovienės komentarai.

Prašymai dėl 100 eurų nesiliauja ir naktimis / Dainoras Lukas. - Iliustr. //Savaitraštis Kaunui. - 2015, rugs. 22, p. 10-11.Apie darželinukų tėvų prašymų laviną, kilusią Kauno miesto savivaldybei nutarus mokėti kompensacijas tėvams, vedantiems vaikus į privačius darželius, kompensacijų mokėjimo tvarką Kauno rajone; su Kauno miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos A. Sudžiuvienės, privačių darželių vadovų ir darželinukų tėvų komentarais.

Kauno rajonas priims pabėgėlius / Jurgita Šakienė. - Iliustr. // Kauno diena.- 2015, rugs. 23, p. 2.Apie tai, kad į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užklausimą dėl pabėgėlių priėmimo, teigiamai atsakė kas penkta savivaldybė, tarp jų - ir Kauno rajono; pateikiami savivaldybės administracijos dir. R. Pudževelio komentarai šiuo klausimu.

Ežerėlio slaugos namai tapo erdvesni / Vaida Milkova. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 21, p. 12.Apie baigtą projektą "Ežerėlio slaugos namų modernizavimas ir išplėtimas", kurio didžiąją dalį finansavo Europos Sąjunga.

Kauniečiai pabėgėlių nesikrato / Vaida Milkova, Agnė Smolienė. - Iliustr., portr. // Kauno diena. - 2015, rugs. 4, p. 6.Apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusioje savivaldybių atstovų diskusijoje aptartus į Lietuvą atvyksiančių pabėgėlių paskirstymo šalyje, apgyvendinimo ir integravimo klausimus; pateikiami Socialinės apsaugos ir darbo ministrės A. Pabedinskienės, Jonavos vicemero E. Sabučio, Klaipėdos mero V. Grubliausko, Kėdainių mero S. Grinkevičiaus pasisakymai; Kauno rajono ir miesto vicemerų K. Povilaičio ir V. Popovo komentarai.

Integrali pagalba neįgaliesiems namuose // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugpj. 31, p. 14.Apie pagal Integralios pagalbos plėtros programos projektą Kauno r. socialinių paslaugų centro įgyvendinamą "Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone"; užsakomasis straipsnis.