Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Tremtiniai

Kauno rajonas spaudoje - Tremtiniai

2012

Trys kryžiai šventoriuje / Leonas Milčius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.
Raudondvario Sąjūdžio grupės iniaciatyva 1988 m. Raudondvario bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas kryžius žuvusiems tremtyje.

Juodojo kaspino dienos minėjimas Vilkijoje / Daiva Veličkienė. – Iliustr. // Tremtinys. –2012, rugpj. 31, p. 1.
Renginyje dalyvavo europarlamentaras prof. V. Landsbergis ir Seimo narė V. V. Margevičienė.
Juodojo kaspino dienos minėjimas / Daiva Veličkaitė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 28, p. 4.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Vilkijos skyriaus pirmininkės G.Lelešienės iniviatyva Vilkijoje vyko renginys, skirtas Juodojo kaspino dienai paminėti.
Tremties vaikai. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 5, p. 4.
St.Abromavičiaus knygoje apie tremtį "Tremties vaikai", aprašomi ir Kauno rajono tremtiniai : V.L.Maleckinė, L.Janušauskienė, Z.Rubinienė, G.Žukauskienė.

Tremtis neuždavė širdžių / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 14, p. 1.
Buvusių tremtinių susitikimas Antaninių proga.
Juodojo kaspino dienos minėjimas Vilkijoje / Daiva Veličkienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, rugpj. 31, p. 1.

Renginyje dalyvavo europarlamentaras prof. V. Landsbergis ir Seimo narė V. V. Margevičienė.
Trys kryžiai šventoriuje / Leonas Milčius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.
Raudondvario Sąjūdžio grupės iniaciatyva 1988 m. Raudondvario bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas kryžius žuvusiems tremtyje.

Juodojo kaspino dienos minėjimas / Daiva Veličkaitė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 28, p. 4.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Vilkijos skyriaus pirmininkės G.Lelešienės iniviatyva Vilkijoje vyko renginys, skirtas Juodojo kaspino dienai paminėti.

Tremties vaikai. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 5, p. 4.
St.Abromavičiaus knygoje apie tremtį "Tremties vaikai", aprašomi ir Kauno rajono tremtiniai : V.L.Maleckinė, L.Janušauskienė, Z.Rubinienė, G.Žukauskienė.

Petras Mieldažis (1922-2012) : [pedagogas, politinis kalinys : nekrologas] / LPKTS Garliavos filialas. – Portr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2012, birž. 29, p. 7.
"Viską mes darėm istorijai" / Jurgis Bielinis. – Iliustr. – Iš praeities // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 4, p. 4.

2011


Sovietmečio studijų įspūdžiai / Antanina Garmutė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, kovo 30, p. 5.
Pokario laikų prisiminimai.

Didžiųjų netekčių pradžia / Leonas Milčius. – Iliustr. – Sukaktis // Naujos tėviškės žinios. – 2011, birž. 17, p. 4.
Raudondvaryje paminėtos tremties metinės.

Mus kaip žolę likimas išrovė" / Danguolė Kasparienė // Naujos tėviškės žinios. – 2011, birž. 17, p. 4.
Domeikavos gimnazijoje paminėta Gedulo ir vilties diena.

Sugrįžimas Tėviškėn. – Atsisveikinant // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, birž. 30, p. 3.
Išlaužo kapinėse palaidota poetė, rašytoja Antanina Garmutė.

Gėrio grūdai blogio raiste / Antanina Garmutė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2011, kovo 10, p. 7.
Tremtinės prisiminimai.